ARMATURY A POTRUBÍ


Vyhovuje 437 produktů
Aktuální strana 7 z 22

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12266-2
Kat. čís.: 90341
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky
Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements
Třídící znak: 133003Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 19
Kat. čís.: 518925
Průmyslové armatury - Označení kovových armatur
Industrial valves - Marking of metallic valves
Třídící znak: 133004Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 13 3005-1
Kat. čís.: 16322
Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
Industrial valves. Marking. General technical requirements
Třídící znak: 133005Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 10497
Kat. čís.: 516582
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
Testing of valves - Fire type-testing requirements
Třídící znak: 133006Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22109
Kat. čís.: 510214
Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily
Industrial valves - Gearbox for valves
Třídící znak: 133007Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16668+A1
Kat. čís.: 509609
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories
Třídící znak: 133008Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15848-1
Kat. čís.: 98402
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves
Třídící znak: 133009Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502633)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN ISO 15848-2
Kat. čís.: 98401
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 2: Production acceptance test of valves
Třídící znak: 133009Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1267
Kat. čís.: 91105
Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
Industrial valves - Test of flow resistance using water as test fluid
Třídící znak: 133010Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12516-1+A1
Kat. čís.: 506346
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells
Třídící znak: 133011Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12516-2+A1
Kat. čís.: 514260
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur
Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells
Třídící znak: 133011Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12516-3
Kat. čís.: 68055
Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda
Valves - Shell design strength - Part 3: Experimental method
Třídící znak: 133011Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 69461)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN EN 12516-4+A1
Kat. čís.: 506347
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel
Třídící znak: 133011Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12760
Kat. čís.: 501068
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
Industrial valves - Socket welding ends for steel valves
Třídící znak: 133015Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 13 3020
Kat. čís.: 28850
Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
Material of mein parts of industrial valves. Technical requirements and conditions of applications
Třídící znak: 133020Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 12570
Kat. čís.: 61626
Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu
Industrial valves - Method for sizing the operating element
Třídící znak: 133023Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505078)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2020  
  
ČSN EN 558
Kat. čís.: 514928
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves
Třídící znak: 133031Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23632
Kat. čís.: 516583
Průmyslové armatury - Validace návrhu - zkoušení armatur
Industrial valves - Design validation-testing of valves
Třídící znak: 133032Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12982
Kat. čís.: 87510
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves
Třídící znak: 133034Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16722
Kat. čís.: 99206
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci
Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for valves with threaded ends
Třídící znak: 133036Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>