ARMATURY A POTRUBÍ


Vyhovuje 437 produktů
Aktuální strana 8 z 22

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13709
Kat. čís.: 87279
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
Industrial valves - Steel globe and globe stop and check valves
Třídící znak: 133040Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 28921-1
Kat. čís.: 515520
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky
Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 1: Design, manufacturing and production testing
Třídící znak: 133045Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28921-2
Kat. čís.: 502513
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu
Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 2: Type testing
Třídící znak: 133045Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13397
Kat. čís.: 65272
Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů
Industrial valves - Diaphragm valves made of metallic materials
Třídící znak: 133055Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 13 3060-1
Kat. čís.: 25103
Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení
Industrial valves. Technical delivery code. General regulations
Třídící znak: 133060Datum vydání: 01.05.1989  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 13 3060-2
Kat. čís.: 894
Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
Industrial valves. Technical delivery code. Testing of valves
Třídící znak: 133060Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12388)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.1989  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 12389)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1993  
  
ČSN 13 3060-3
Kat. čís.: 895
Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy
Industrial valves. Technical delivery code. Packing, transport, storage, assemble and repair
Třídící znak: 133060Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12390)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.1989  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12391)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1990  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 12392)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1993  
  
ČSN 13 3060-4
Kat. čís.: 28808
Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
Industrial valves. Technical delivery code. Documentation of valves
Třídící znak: 133060Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 12569
Kat. čís.: 511738
Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests
Třídící znak: 133065Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12351
Kat. čís.: 86491
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami
Industrial valves - Protective caps for valves with flanged connections
Třídící znak: 133070Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61518
Kat. čís.: 62668
Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)
Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 bar (41,3 MPa) (IEC 61518:2001)
Třídící znak: 133085Datum vydání: 01.11.2001    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66986)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2003  
  
ČSN EN ISO 5210
Kat. čís.: 518616
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments
Třídící znak: 133090Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5211
Kat. čís.: 518388
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
Industrial valves - Part-turn actuator attachments
Třídící znak: 133091Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15081
Kat. čís.: 80332
Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur
Industrial valves - Mounting kits for part-turn valve actuator attachment
Třídící znak: 133095Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15714-1
Kat. čís.: 86111
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice
Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions
Třídící znak: 133096Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15714-3
Kat. čís.: 516585
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky
Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
Třídící znak: 133096Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15714-4
Kat. čís.: 85426
Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
Třídící znak: 133096Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15714-5
Kat. čís.: 515521
Průmyslové armatury - Pohony - Část 5: Pneumatické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky
Industrial valves - Actuators - Part 5: Pneumatic linear actuators for industrial valves - Basic requirements
Třídící znak: 133096Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15714-6
Kat. čís.: 516584
Průmyslové armatury - Pohony - Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky
Industrial valves - Actuators - Part 6: Hydraulic linear actuators for industrial valves - Basic requirements
Třídící znak: 133096Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 28233
Kat. čís.: 21371
Termoplastové armatury - Krouticí moment - Zkušební metody
Thermoplastics valves - Torque - Test method (ISO 8233:1988)
Třídící znak: 133200Datum vydání: 01.04.1997    Cena: Cena bude stanovena
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>