ČÁSTI STAVEB


Vyhovuje 170 produktů
Aktuální strana 1 z 9

Další strana >>

ČSN 74 2870
Kat. čís.: 5589
Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu
Steel anchorages of tendons in post tensioned concrete structures
Třídící znak: 742870Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14716)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1976  
  
ČSN EN 13391
Kat. čís.: 71183
Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání
Mechanical tests for post-tensioning systems
Třídící znak: 742871Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P 74 2871
Kat. čís.: 90429
Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení
Post-tensioning systems - General requirements and tests
Třídící znak: 742871Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN 523
Kat. čís.: 69201
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
Třídící znak: 742880Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 524-1
Kat. čís.: 53203
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 1: Determination of shape and dimensions
Třídící znak: 742881Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 524-2
Kat. čís.: 53204
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 2: Determination of flexural behaviour
Třídící znak: 742881Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 524-3
Kat. čís.: 53205
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 3: To-and-fro bending test
Třídící znak: 742881Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 524-4
Kat. čís.: 53206
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 4: Determination of lateral load resistance
Třídící znak: 742881Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 524-5
Kat. čís.: 53207
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 5: Determination of tensile load resistance
Třídící znak: 742881Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 524-6
Kat. čís.: 53208
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)
Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 6: Determination of leaktightness (Determination of water loss)
Třídící znak: 742881Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 74 3282
Kat. čís.: 96294
Pevné kovové žebříky pro stavby
Fixed metal ladders for use in construction works
Třídící znak: 743282Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 502742)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN 74 3305
Kat. čís.: 503279
Ochranná zábradlí
Garde-corps
Třídící znak: 743305Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505428)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 510660)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 518988)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2024  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519684)NováCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2024  
  
ČSN 74 4505
Kat. čís.: 89997
Podlahy - Společná ustanovení
Floors - Common Regulations
Třídící znak: 744505Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 16165
Kat. čís.: 515559
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
Třídící znak: 744506Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 74 4507
Kat. čís.: 78601
Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření
Slip resistance of floor surface - Determination of friction coefficient
Třídící znak: 744507Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 13213
Kat. čís.: 65308
Dutinové podlahy
Hollow floors
Třídící znak: 744508Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12825
Kat. čís.: 65309
Zdvojené podlahy
Raised access floors
Třídící znak: 744509Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14716
Kat. čís.: 72638
Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody
Stretched ceilings - Requirements and test methods
Třídící znak: 744520Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13964 ed. 2
Kat. čís.: 96719
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení
Suspended ceilings - Requirements and test methods
Třídící znak: 744521Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1627
Kat. čís.: 514152
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification
Třídící znak: 746001Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Další strana >>