ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 148 produktů
Aktuální strana 7 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 9974-3
Kat. čís.: 26252
Spoje pro všeobecné použití a hydrauliku - Otvory a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s kovovým těsněním (typ B)
Connection for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3: Stud ends with metal-to metal sealing (type B)
Třídící znak: 119388Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 61897)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2001  
  
ČSN EN ISO 9974-1
Kat. čís.: 60611
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Treaded ports (ISO 9974-1:1996)
Třídící znak: 119388Datum vydání: 01.05.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9974-2
Kat. čís.: 60612
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 9974-2:1996)
Třídící znak: 119388Datum vydání: 01.05.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1179-1
Kat. čís.: 94731
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports
Třídící znak: 119390Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1179-2
Kat. čís.: 516588
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) s pružným těsněním (typ E)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E)
Třídící znak: 119390Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1179-3
Kat. čís.: 81763
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s těsněním O-kroužkem s pojistným kroužkem (typ G a H) lehké řady (řada L)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends with sealing by O-ring with retaining ring (types G and H) (ISO 1179-3:2007)
Třídící znak: 119390Datum vydání: 01.11.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1179-4
Kat. čís.: 81762
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 4: Koncovky pro obecné použití pouze s kovovým těsněním (typ B)
Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 4: Stud ends for general use only with metal-tometal sealing (type B) (ISO 1179-4:2007)
Třídící znak: 119390Datum vydání: 01.11.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 11 9405
Kat. čís.: 24976
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Kývavé hydromotory. Technické požiadavky
Třídící znak: 119405Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9451
Kat. čís.: 24977
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí závitovým spojením. Připojovací rozměry
Unified system of industrial hydraulic components. Filters for thread attachment in pipelines. Connection dimensions
Třídící znak: 119451Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9452
Kat. čís.: 24978
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí přírubovým spojením. Připojovací rozměry
Unified system of industrial hydraulic components. Filters for flanged attachment in pipelines. Connection dimensions
Třídící znak: 119452Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12301)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1983  
  
ČSN 11 9453
Kat. čís.: 24979
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry a odlučovače pro hydraulické kapaliny. Termíny a definice
Unified system of industrial hydraulic components. Filters and separators for hydraulic fluids. Terms and definitions
Třídící znak: 119453Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35231)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1985  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 35232)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1989  
  
ČSN 11 9454
Kat. čís.: 24980
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry. Všeobecné technické požadavky
Unified system of industrial hydraulic components. Filters. General technical requirements
Třídící znak: 119454Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35233)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1989  
  
ČSN 11 9455
Kat. čís.: 32359
Hydrostatické mechanismy. Filtry. Metody zkoušení
Hydraulic fluid power. Filters. Test methods
Třídící znak: 119455Datum vydání: 01.10.1993    Cena: 77 Kč
  
ČSN 11 9501
Kat. čís.: 24981
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Všeobecné technické požadavky
United system of hydraulic components. General engineering. Filter elements. General technical requirements
Třídící znak: 119501Datum vydání: 01.02.1990  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9511
Kat. čís.: 831
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zástavbové a připojovací rozměry
Unified system of industrial hydraulic components. Filter elements. Build-in and connecting dimensions
Třídící znak: 119511Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9530
Kat. čís.: 24982
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška těsnosti
Unified system of hydraulic components. General enrineering. Filter elements. Sealing test
Třídící znak: 119530Datum vydání: 01.02.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9531
Kat. čís.: 24983
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti axiálnímu zatížení
Unified system of hydraulic components. General engineering. Filter elements. Method for axial load test
Třídící znak: 119531Datum vydání: 01.02.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9532
Kat. čís.: 24984
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti maximálnímu a destrukčnímu tlakovému spádu
United system of hydraulic components. General engineering. Filter elements. Resistance test to maximum and destructive pressure collaps
Třídící znak: 119532Datum vydání: 01.02.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9533
Kat. čís.: 24985
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška slučitelnosti s kapalinou
Unified system of hydraulic components. General engineering. Filter elements. Verification of material compatibility with fluids
Třídící znak: 119533Datum vydání: 01.02.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 9534
Kat. čís.: 24986
Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška únavové pevnosti při průtoku
United system of industrial hydraulic components. Filter elements. Verification of flow fatigue characteristics
Třídící znak: 119534Datum vydání: 01.03.1992    Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  7 8  Další strana >>