ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 148 produktů
Aktuální strana 1 z 8

Další strana >>

ČSN 11 0000
Kat. čís.: 16654
Rozdělení a terminologie čerpadel
Classification and names of pumps
Třídící znak: 110000Datum vydání: 01.12.1994    Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN ISO 14414
Kat. čís.: 507537
Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)
Pump system energy assessment
Třídící znak: 110001Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17769-1
Kat. čís.: 93658
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps
Třídící znak: 110001Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17769-2
Kat. čís.: 93655
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 2: Pumping system
Třídící znak: 110001Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 809+A1
Kat. čís.: 85880
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky
Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
Třídící znak: 110002Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87634)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
ČSN 11 0010
Kat. čís.: 65487
Čerpadla - Všeobecná ustanovení
Pumps - General requirements
Třídící znak: 110010Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 0011
Kat. čís.: 65488
Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení
Hand pumps - General Regulations
Třídící znak: 110011Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 11 0015
Kat. čís.: 15481
Součásti strojních čerpadel. Terminologie
Mechanical pump parts. Terminology
Třídící znak: 110015Datum vydání: 01.03.1994    Cena: 658,9 Kč
  
ČSN 11 0020
Kat. čís.: 809
Rotační čerpadla. Polohy hrdel
Rotary pumps. Positions of suction branches
Třídící znak: 110020Datum vydání:     Cena: Cena bude stanovena
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1972  
  
ČSN 11 0021
Kat. čís.: 71179
Čerpadla - Pohony strojních čerpadel
Drives of the power-operated pumps
Třídící znak: 110021Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 11 0030
Kat. čís.: 65486
Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání
Hand pumps - Testing and delivery
Třídící znak: 110030Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 12162+A1
Kat. čís.: 84577
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky
Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing
Třídící znak: 110031Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5198
Kat. čís.: 55415
Odstředivá diagonální a axiální čerpadla - Předpisy pro zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Přesná třída
Centrifugal, mixed flow and axial pumps - Code for hydraulic performance tests - Precision class (ISO 5198:1987)
Třídící znak: 110032Datum vydání: 01.07.1999    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9906
Kat. čís.: 92185
Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3
Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests - Grades 1, 2 and 3
Třídící znak: 110033Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 11 0033
Kat. čís.: 811
Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C
Power pumps - Testing. Class C
Třídící znak: 110033Datum vydání:   Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12289)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1982  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 60427)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2000  
  
ČSN EN 14343
Kat. čís.: 76133
Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů
Rotary positive displacement pumps - Performance tests for acceptance
Třídící znak: 110037Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12483
Kat. čís.: 58634
Kapalinová čerpadla - Čerpací soustrojí s měničem kmitočtu - Zkoušky zaručovaných parametrů a slučitelnosti
Liquid pumps - Pump units with frequency inverters - Guarantee and compatibility tests
Třídící znak: 110039Datum vydání: 01.05.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20361
Kat. čís.: 509044
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3
Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy
Třídící znak: 110040Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510556)Cena: 535,7 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN EN 13951
Kat. čís.: 92397
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání
Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design rules to ensure hygiene in use
Třídící znak: 110071Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3069
Kat. čís.: 64398
Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky
End-suction centrifugal pumps - Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing
Třídící znak: 110103Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8  Další strana >>