CHLADICÍ TECHNIKA


Vyhovuje 52 produktů
Aktuální strana 3 z 3

Předchozí strana

ČSN EN 14511-1
Kat. čís.: 517980
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 143010Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14511-2
Kat. čís.: 517981
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
Třídící znak: 143010Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14511-3
Kat. čís.: 519443
Nová
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
Třídící znak: 143010Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14511-3
Kat. čís.: 516213
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
Třídící znak: 143010Datum vydání: 01.02.2023Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14511-4
Kat. čís.: 519324
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements
Třídící znak: 143010Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14825
Kat. čís.: 515767
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling, commercial and process cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
Třídící znak: 143011Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16147+A1
Kat. čís.: 517053
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
Třídící znak: 143015Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 810
Kat. čís.: 52708
Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji
Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
Třídící znak: 143018Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12102-1
Kat. čís.: 517951
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
Třídící znak: 143019Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12102-2
Kat. čís.: 510228
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
Třídící znak: 143019Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1736
Kat. čís.: 83616
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž
Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation
Třídící znak: 145109Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 14 8102
Kat. čís.: 28642
Tepelné izolace chladíren a mrazíren
Thermal insulation of cooling and freezing plants
Třídící znak: 148102Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21686)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1997  
  
První strana Předchozí strana  3