CHLADICÍ TECHNIKA


Vyhovuje 55 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN 14 0110
Kat. čís.: 25251
Názvosloví chladicí techniky
Terminology of refrigerating technique
Třídící znak: 140110Datum vydání:     Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN ISO 22712
Kat. čís.: 517738
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob
Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
Třídící znak: 140120Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12900
Kat. čís.: 94794
Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem
Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
Třídící znak: 140614Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13771-1
Kat. čís.: 501829
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 1: Refrigerant compressors
Třídící znak: 140615Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13771-2
Kat. čís.: 503862
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
Třídící znak: 140615Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13215+A1
Kat. čís.: 511281
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem
Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
Třídící znak: 140619Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 378-1+A1
Kat. čís.: 518948
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Třídící znak: 140647Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 378-2
Kat. čís.: 503038
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Třídící znak: 140647Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 378-3+A1
Kat. čís.: 518953
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection
Třídící znak: 140647Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 378-4+A1
Kat. čís.: 518954
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Třídící znak: 140647Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16440-1
Kat. čís.: 97498
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj
Testing methodologies of refrigerating devices for insulated means of transport - Part 1: Mechanical cooling device with forced air circulation evaporator with or without heating device
Třídící znak: 140648Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16440-2
Kat. čís.: 518059
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 2: Eutektická chladírenská zařízení
Testing methodologies for refrigerating devices for insulated means of transport - Part 2: Eutectic cooling devices
Třídící znak: 140648Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17066-1
Kat. čís.: 508560
Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner
Insulated means of transport for temperature sensitive goods - Requirements and testing - Part 1: Container
Třídící znak: 140649Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17606
Kat. čís.: 512934
Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem
Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
Třídící znak: 140701Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17607
Kat. čís.: 512935
Provoz, servis, údržba, opravy a vyřazení chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem
Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
Třídící znak: 140702Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13136+A1
Kat. čís.: 508625
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation
Třídící znak: 142006Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1861
Kat. čís.: 56432
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky
Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
Třídící znak: 142007Datum vydání: 01.08.1999  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12263
Kat. čís.: 57496
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky
Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
Třídící znak: 142010Datum vydání: 01.12.1999  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14903
Kat. čís.: 505326
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů
Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints
Třídící znak: 142013Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21922
Kat. čís.: 514258
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení
Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 142014Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3  Další strana >>