ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 10 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60695-2-10 ed. 3
Kat. čís.: 515575
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup
Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-2-11 ed. 3
Kat. čís.: 515342
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-2-12 ed. 3
Kat. čís.: 515351
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)
Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3
Kat. čís.: 514846
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)
Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4
Kat. čís.: 514545
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2
Kat. čís.: 517815
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Projevy poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod
Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3
Kat. čís.: 515078
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod
Fire hazard testing Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2
Kat. čís.: 507075
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2
Kat. čís.: 515229
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60695-9-2 ed. 2
Kat. čís.: 515285
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod
Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-10-2 ed. 2
Kat. čís.: 96399
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou
Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test method
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2
Kat. čís.: 501807
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-1-10 ed. 2
Kat. čís.: 503163
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-1-11 ed. 2
Kat. čís.: 99347
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí
Fire hazard testing - Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire hazard assessment
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2
Kat. čís.: 94616
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku
Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99580)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2016  
  
ČSN EN 60695-11-2 ed. 3
Kat. čís.: 504252
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-11-20 ed. 2
Kat. čís.: 99266
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test method
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505667)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 60695-11-3
Kat. čís.: 92580
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
Fire hazard testing - Part 11-3: Test flames - 500 W flames - Apparatus and confirmational test methods
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-11-4
Kat. čís.: 90889
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek
Fire hazard testing Part 11- 4: Test flames - 50 W flame - Apparatus and confirmational test method
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60695-11-5 ed. 2
Kat. čís.: 503586
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Fire hazard testing Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>