ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2150 produktů
Aktuální strana 6 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50299-1
Kat. čís.: 98020
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 1: Fluid-filled cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50299-2
Kat. čís.: 98022
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu
Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations
Třídící znak: 351142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61378-1 ed. 2
Kat. čís.: 90508
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
Conventer transformers - Part 1: Transformers for industrial applications
Třídící znak: 351175Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 353
Kat. čís.: 21205
Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě
Line traps for a.c.power systems
Třídící znak: 351210Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 67120)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2003  
  
ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3
Kat. čís.: 511170
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513566)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN 61558-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 79733
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-10
Kat. čís.: 96325
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-12 ed. 2
Kat. čís.: 89096
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-13 ed. 2
Kat. čís.: 84883
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-14
Kat. čís.: 93589
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2
Kat. čís.: 91015
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-2 ed. 2
Kat. čís.: 79734
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-20 ed. 2
Kat. čís.: 88394
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-23 ed. 2
Kat. čís.: 88396
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-26
Kat. čís.: 94923
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely
Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 87822
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-4 ed. 2
Kat. čís.: 84881
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-5 ed. 2
Kat. čís.: 87823
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-6 ed. 2
Kat. čís.: 85485
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61558-2-7 ed. 2
Kat. čís.: 80933
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys
Třídící znak: 351330Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>