ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2102 produktů
Aktuální strana 1 z 106

Další strana >>

ČSN EN 61375-2-5
Kat. čís.: 97728
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-5: Ethernet train backbone
Třídící znak: 360000Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12665
Kat. čís.: 514116
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Třídící znak: 360001Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 36 0010
Kat. čís.: 3111
Měření světla. Kmenová norma
Light measurement. Basic standard
Třídící znak: 360010Datum vydání:   Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18925)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1996  
  
ČSN 36 0011-1
Kat. čís.: 94680
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
Lighting measurement in areas - Part 1: General regulations
Třídící znak: 360011Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508155)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN 36 0011-2
Kat. čís.: 94681
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
Lighting measurement in areas - Part 2: Measurement of dylighting
Třídící znak: 360011Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508156)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN 36 0011-3
Kat. čís.: 94682
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Lighting measurement in areas - Part 3: Measurement of artificial indoor lighting
Třídící znak: 360011Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 36 0011-4
Kat. čís.: 94683
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Lighting measurement in areas - Part 4: Measurement of artificial outdoor lighting
Třídící znak: 360011Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 61341
Kat. čís.: 90157
Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů
Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps
Třídící znak: 360017Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62554
Kat. čís.: 90380
Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps
Třídící znak: 360017Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505228)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 62717
Kat. čís.: 503702
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
LED modules for general lighting - Performance requirements
Třídící znak: 360017Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 508265)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.09.2019  
  
ČSN EN IEC 63403-1
Kat. čís.: 519411
Nová
Osvětlení pro zahradnické účely - LED součástky pro osvětlení pro zahradnické účely - Část 1: Údajový list
Třídící znak: 360018Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63403-2
Kat. čís.: 519410
Nová
Osvětlení pro zahradnické účely - LED součástky pro osvětlení pro zahradnické účely - Část 2: Klasifikace
Třídící znak: 360018Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60360
Kat. čís.: 56212
Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů
Standard method of measurement of lamp cap temperature rise
Třídící znak: 360019Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 36 0020
Kat. čís.: 96517
Sdružené osvětlení
Integral lighting - Basic requirement
Třídící znak: 360020Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508157)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN EN 50705
Kat. čís.: 517805
Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky
Lighting equipment with radio communication - Safety requirements
Třídící znak: 360020Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60630
Kat. čís.: 56799
Maximální obrysy pro žárovky
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
Třídící znak: 360030Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 58547)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2000  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 68770)Cena: 535,7 Kč
 
 Vydána: 01.10.2003  
  
Změna  : A5 (Katalogové číslo: 74522)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.11.2005  
  
Změna  : A6 (Katalogové číslo: 85527)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
Změna  : A7 (Katalogové číslo: 98675)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
ČSN EN IEC 61228 ed. 3
Kat. čís.: 512463
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace
Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning- Measurement and specification method
Třídící znak: 360035Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 14255-1
Kat. čís.: 73838
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 1: Ultraviolet radiation emitted by artificial sources in the workplace
Třídící znak: 360036Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14255-2
Kat. čís.: 75519
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 2: Visible and infrared radiation emitted by artificial sources in the workplace
Třídící znak: 360036Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14255-3
Kat. čís.: 81182
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem
Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 3: UV-Radiation emitted by the sun
Třídící znak: 360036Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>