ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 753 produktů
Aktuální strana 11 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50491-11
Kat. čís.: 99039
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2016Datum zrušení: 25.10.2026 Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510616)Cena: 535,7 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020Datum zrušení:  25.10.2026 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518778)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024Datum zrušení:  25.10.2026 
  
ČSN EN 50491-12-1
Kat. čís.: 506728
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager - General Requirements and Architecture
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50491-12-2
Kat. čís.: 515747
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 12-2: Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Interface between the Home / Building CEM and Resource manager(s) - Data model and messaging
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50491-2
Kat. čís.: 87134
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 2: Environmental conditions
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98321)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
ČSN EN 50491-4-1
Kat. čís.: 92020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2013Datum zrušení: 03.08.2024 Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518489)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2023Datum zrušení:  03.08.2024 
  
ČSN EN 50491-5-1
Kat. čís.: 87687
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2011Datum zrušení: 01.11.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509381)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.11.2026 
  
ČSN EN 50491-5-2
Kat. čís.: 87685
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light industry environment
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2011Datum zrušení: 01.11.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509377)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.11.2026 
  
ČSN EN 50491-5-3
Kat. čís.: 87683
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industry environment
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2011Datum zrušení: 01.11.2026 Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509379)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.11.2026 
  
ČSN EN 50491-6-1
Kat. čís.: 96038
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 6-1: HBES installations - Installation and planning
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.10.2014Datum zrušení: 03.08.2024 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514294)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  03.08.2024 
  
ČSN EN IEC 63044-3
Kat. čís.: 504618
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical sa fety requirements
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-4
Kat. čís.: 514295
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS
Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 518164)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2023  
  
ČSN EN IEC 63044-5-1
Kat. čís.: 509380
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-5-2
Kat. čís.: 509375
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-5-3
Kat. čís.: 509378
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industry environment
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-6
Kat. čís.: 514293
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci
Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63345
Kat. čís.: 518777
Systémy energetické účinnosti - Jednoduchý externí spotřebitelský displej
Energy efficiency systems - Simple external consumer display
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 63044-1
Kat. čís.: 503290
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514028)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022  
  
ČSN 33 2160
Kat. čís.: 28658
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
Rules for the protection of telecommunication lines and equipments against dangerous influences of three-phase high voltage, very high voltage and ultra high voltage lines
Třídící znak: 332160Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19511)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54203)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
ČSN 33 2165
Kat. čís.: 95294
Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
Principles for protection of underground insulated steel pipelines against dangerous influences of very high voltage and extra high voltage overhead lines and stations.
Třídící znak: 332165Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 50443
Kat. čís.: 91232
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami
Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
Třídící znak: 332165Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>