ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 753 produktů
Aktuální strana 6 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60152
Kat. čís.: 514581
Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích
Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems
Třídící znak: 330162Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 0165 ed. 2
Kat. čís.: 94959
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
Identification of conductors by colours or numerals - Procedure provisions
Třídící znak: 330165Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505421)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 519484)NováCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2024  
  
ČSN 33 0166 ed. 2
Kat. čís.: 65003
Označování žil kabelů a ohebných šňůr
Identification of cores in cables and flexible cords
Třídící znak: 330166Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60073 ed. 2
Kat. čís.: 66937
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators
Třídící znak: 330170Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60447 ed. 2
Kat. čís.: 71736
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Actuating principles
Třídící znak: 330173Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60757
Kat. čís.: 514547
Kód pro označování barev
Code for designation of colours
Třídící znak: 330175Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 757
Kat. čís.: 18896
Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev
Code for designation of colours
Třídící znak: 330175Datum vydání: 01.01.1996Datum zrušení: 21.07.2024 Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514548)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  21.07.2024 
  
ČSN IEC 28
Kat. čís.: 17313
Elektrotechnické předpisy. Mezinárodní norma odporu mědi
International standard of resistance for copper
Třídící znak: 330210Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : Opravenka (Katalogové číslo: 39398)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána:   
  
ČSN EN 60085 ed. 2
Kat. čís.: 81628
Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení
Electrical insulation - Thermal evaluation and designation
Třídící znak: 330250Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60529
Kat. čís.: 32715
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Třídící znak: 330330Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 60380)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2001  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 95354)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2014  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508672)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 61032
Kat. čís.: 54761
Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování
Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
Třídící znak: 330333Datum vydání: 01.06.1999  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62262+A1
Kat. čís.: 513995
Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)
Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
Třídící znak: 330335Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50102
Kat. čís.: 20978
Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)
Třídící znak: 330335Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 56895)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.1999  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71627)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2004  
  
ČSN 33 0360 ed. 2
Kat. čís.: 95320
Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
Protective conductor terminals for electric items
Třídící znak: 330360Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 50303
Kat. čís.: 61666
Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu
Group I, Category M1 equipment intended to remain functional in atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
Třídící znak: 330383Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 0405
Kat. čís.: 23343
Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění
Electric engineering regulations. Design of outdoor insulation depending on pollution level
Třídící znak: 330405Datum vydání: 01.07.1989  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 33 0419-4
Kat. čís.: 75767
Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí
Insulation co-ordination - Part 4: Computational guide to insulation co-ordination and modelling of electrical networks
Třídící znak: 330419Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60071-5
Kat. čís.: 97727
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu
Insulation co-ordination - Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations
Třídící znak: 330419Datum vydání: 01.08.2015Datum zrušení: 13.12.2025 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516734)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2023Datum zrušení:  13.12.2025 
  
ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3
Kat. čís.: 510156
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules
Třídící znak: 330419Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60071-11
Kat. čís.: 516856
Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu
Insulation co-ordination - Part 11:Definitions, principles and rules for HVDC system
Třídící znak: 330419Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 519012)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2024  
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>