ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


Vyhovuje 68 produktů
Aktuální strana 4 z 4

Předchozí strana

ČSN EN 50271 ed. 3
Kat. čís.: 506174
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
Electrical apparatus for detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Třídící znak: 378380Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50402 ed. 2
Kat. čís.: 503725
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapour or of oxygen - Requirements on the functional safety of gas detection systems
Třídící znak: 378381Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50379-1 ed. 2
Kat. čís.: 92110
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 1: General requirements and test methods
Třídící znak: 378390Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50379-2 ed. 2
Kat. čís.: 92112
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment
Třídící znak: 378390Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50379-3 ed. 2
Kat. čís.: 92114
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances -- Part 3: Performance requirements for apparatus used in non-statutory servicing of gas fired heating appliances
Třídící znak: 378390Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50543
Kat. čís.: 88811
Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody
Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air - Requirements and test methods
Třídící znak: 378391Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50545-1
Kat. čís.: 90816
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
Electric apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides
Třídící znak: 378392Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500361)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2016  
  
ČSN CLC/TS 50612
Kat. čís.: 500946
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů
Portable electrical apparatus for the measurement of combustion flue gas parameters - Guide to their use in the proces of commissioning, servicing and maintaining gas fired central heating boilers
Třídící znak: 378393Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  4