HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 190 produktů
Aktuální strana 1 z 10

Další strana >>

ČSN EN ISO 13702
Kat. čís.: 98798
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod
Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines
Třídící znak: 450010Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-1
Kat. čís.: 75218
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87060)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
ČSN EN ISO 13628-10
Kat. čís.: 77678
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 10: Specification for bonded flexible pipe
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-11
Kat. čís.: 81838
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 11: Flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628-11:2007)
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83905)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2009  
  
ČSN EN ISO 13628-15
Kat. čís.: 89562
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 15: Subsea structures and manifolds
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-2
Kat. čís.: 76960
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 2: Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83931)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2009  
  
ČSN EN ISO 13628-3
Kat. čís.: 61630
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 3: Průtokové potrubní (TFL) systémy
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 3: Through flowline (TFL) systems (ISO 13628-3:2000)
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.08.2001    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-4
Kat. čís.: 87908
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 4: Subsea wellhead and tree equipment (ISO 13628-4:2010)
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89064)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
ČSN EN ISO 13628-5
Kat. čís.: 85449
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 5: Subsea umbilicals
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-6
Kat. čís.: 76298
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-7
Kat. čís.: 78003
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 7: Completion/workover riser systems
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-8
Kat. čís.: 78038
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely Operated Vehicle (ROV) interfaces on subsea production systems
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13628-9
Kat. čís.: 78037
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 9: Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems
Třídící znak: 450020Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13534
Kat. čís.: 61551
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Inspekce, údržba, opravy a výroba těžebních zařízení
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Inspection, maintenance, repair and remanufacture of hoisting equipment (ISO 13534:2000)
Třídící znak: 450021Datum vydání: 01.07.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13624-1
Kat. čís.: 85764
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Design and operation of marine drilling riser equipment
Třídící znak: 450021Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13535
Kat. čís.: 61631
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Zdvihací zařízení
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Hoisting equipment (ISO 13535:2000)
Třídící znak: 450022Datum vydání: 01.08.2001    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13703
Kat. čís.: 61691
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách
Petroleum and natural gas industries - Design and installation of piping systems on offshore production platforms (ISO 13703:2000)
Třídící znak: 450023Datum vydání: 01.08.2001    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66052)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2003  
  
ČSN EN ISO 13703-2
Kat. čís.: 518761
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 2: Materiály
Oil and gas industries including lower carbon energy - Piping systems on offshore platforms and onshore plants - Part 2: Materials
Třídící znak: 450023Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13703-3
Kat. čís.: 518583
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 3: Výroba
Oil and gas industries including lower carbon energy - Piping systems on offshore production platforms and onshore plants - Part 3: Fabrication
Třídící znak: 450023Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14161+A1
Kat. čís.: 98362
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems
Třídící znak: 450024Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>