HORNICTVÍ


Vyhovuje 322 produktů
Aktuální strana 1 z 17

Další strana >>

ČSN ISO 14180
Kat. čís.: 510618
Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí
Solid mineral fuels - Guidance on the sampling of coal seams
Třídící znak: 441302Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 44 1304
Kat. čís.: 32597
Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
Solid fuels. Methods of sampling and preparation of samples for laboratory testing
Třídící znak: 441304Datum vydání: 01.08.1989  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35958)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1991  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35959)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.1992  
  
ČSN ISO 18283
Kat. čís.: 518834
Uhlí a koks - Ruční vzorkování
Coal and coke - Manual sampling
Třídící znak: 441305Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1307
Kat. čís.: 74802
Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků
Coal and coke - Method of preparation of common mixed samples
Třídící znak: 441307Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 44 1308
Kat. čís.: 18810
Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky
Solid mineral fuels. Samplings from stockpiles for size analysis
Třídící znak: 441308Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 44 1310
Kat. čís.: 60960
Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva
Solid fuels - Symbols of analytical parameters and formulae for converting the results of analyses of different states of fuels
Třídící znak: 441310Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 11724
Kat. čís.: 511246
Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku
Solid mineral fuels - Determination of total fluorine in coal, coke and fly ash
Třídící znak: 441311Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13909-1
Kat. čís.: 504863
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 1: General introduction
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507080)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN ISO 13909-2
Kat. čís.: 503249
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 2: Coal - Sampling from moving streams
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13909-3
Kat. čís.: 504864
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 3: Coal - Sampling from stationary lots
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13909-4
Kat. čís.: 503250
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 4: Coal - Preparation of test samples
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13909-5
Kat. čís.: 508451
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 5: Coke - Sampling from moving streams
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13909-6
Kat. čís.: 508452
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 6: Coke - Preparation of test samples
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13909-7
Kat. čís.: 506016
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 13909-8
Kat. čís.: 507241
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias
Třídící znak: 441314Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1315
Kat. čís.: 77561
Tuhá paliva - Skladování
Solid mineral fuels - Storage
Třídící znak: 441315Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 12900
Kat. čís.: 512310
Černá uhlí - Stanovení abrazivity
Hard coal - Determination of abrasiveness
Třídící znak: 441316Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 18806
Kat. čís.: 511245
Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru
Solid mineral fuels - Determination of chlorine content
Třídící znak: 441318Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1213-1
Kat. čís.: 63983
Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí
Solid mineral fuels - Vocabulary - Part 1: Terms relating to coal preparation
Třídící znak: 441319Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1213-2
Kat. čís.: 509672
Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze
Solid mineral fuels - Vocabulary - Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis
Třídící znak: 441319Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>