HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1617 produktů
Aktuální strana 1 z 81

Další strana >>

ČSN EN 10020
Kat. čís.: 61486
Definice a rozdělení ocelí
Definition and classification of grades of steel
Třídící znak: 420002Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0003
Kat. čís.: 3551
Metalografie oceli. Názvosloví
Metallography of steel. Terminology
Třídící znak: 420003Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 4885
Kat. čís.: 507253
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník
Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary
Třídící znak: 420004Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1560
Kat. čís.: 89129
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
Třídící znak: 420005Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0006
Kat. čís.: 3553
Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky
Numerical designation and classification of iron alloys for casting
Třídící znak: 420006Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13655)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1981  
  
ČSN EN 10168
Kat. čís.: 72918
Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů
Steel products - Inspection documents - List of information and descriptions
Třídící znak: 420007Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0008
Kat. čís.: 27409
Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
Form and position deviations of metallurgic products
Třídící znak: 420008Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 10204
Kat. čís.: 73685
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
Metallic products - Types of inspection documents
Třídící znak: 420009Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93780)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
ČSN 42 0010
Kat. čís.: 6489
Barevné označování ocelí
Colour marking of steels
Třídící znak: 420010Datum vydání:   Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13656)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1979  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13657)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.1984  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 13658)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.1991  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 20510)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.11.1996  
  
ČSN EN 10027-1
Kat. čís.: 503451
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Třídící znak: 420011Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509342)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
ČSN EN 10027-2
Kat. čís.: 500475
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování
Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
Třídící znak: 420011Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10372
Kat. čís.: 513249
Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací
Quality tracking system for flat steel products using barcode - Printing, reading and information processing
Třídící znak: 420012Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16020
Kat. čís.: 79945
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary
Třídící znak: 420013Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0015
Kat. čís.: 3554
Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad
Defects of formed iron and steel products. Glossary of terms
Třídící znak: 420015Datum vydání:   Náhled normy Cena: 2239,6 Kč
  
ČSN EN 10163-1
Kat. čís.: 73663
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General requirements
Třídící znak: 420016Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79230)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN 10163-2
Kat. čís.: 73664
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats
Třídící znak: 420017Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10163-3
Kat. čís.: 73662
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 3: Sections
Třídící znak: 420018Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9443
Kat. čís.: 508055
Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla
Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod
Třídící znak: 420019Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10067
Kat. čís.: 50587
Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru
Hot rolled bulb flats - Dimensions and tolerances on shape, dimensions and mass
Třídící znak: 420023Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 10342
Kat. čís.: 74758
Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených
Magnetic materials - Classification of surface insulations of electrical steel sheet, strip and laminations
Třídící znak: 420026Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>