JADERNÁ TECHNIKA


Vyhovuje 89 produktů
Aktuální strana 1 z 5

Další strana >>

ČSN EN ISO 23133
Kat. čís.: 517154
Bezpečnost v oblasti kritičnosti jaderných materiálů - Výcvik provozního personálu
Nuclear criticality safety - Nuclear criticality safety training for operations
Třídící znak: 401400Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 7503-1
Kat. čís.: 502320
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 1: General principles
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-2
Kat. čís.: 502321
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 2: Test method using wipe-test samples
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-3
Kat. čís.: 502322
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 3: Apparatus calibration
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN ISO/TS 11665-12
Kat. čís.: 512747
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-1
Kat. čís.: 509252
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-11
Kat. čís.: 509253
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-2
Kat. čís.: 509254
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-3
Kat. čís.: 510103
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-5
Kat. čís.: 510104
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-6
Kat. čís.: 510105
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-7
Kat. čís.: 99184
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3925
Kat. čís.: 99395
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace
Unsealed radioactive substances - Identification and documentation
Třídící znak: 404014Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-1
Kat. čís.: 513487
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 1: Obecné směrnice a definice
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 1: General guidelines and definitions
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-2
Kat. čís.: 504341
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 2: Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-3
Kat. čís.: 504332
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 3: Test method of gamma-emitting radionuclides using gamma-ray spectrometry
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-4
Kat. čís.: 513488
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 4: Plutonium 238 a plutonium 239 + 240 - Zkušební metoda pomocí alfa spektrometrie
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 - Test method using alpha spectrometry
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-5
Kat. čís.: 513489
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 5: Stroncium 90 - Metoda proporcionálního počítání nebo kapalinová scintilační metoda
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 5: Strontium 90 - Test method using proportional counting or liquid scintillation counting
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-6
Kat. čís.: 513494
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 6: Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta - Zkušební metoda pomocí proporcionálního průtokového detektoru
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 6: Gross alpha and gross beta activities - Test method using gas-flow proportional counting
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-7
Kat. čís.: 500459
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5  Další strana >>