KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 212 produktů
Aktuální strana 1 z 11

Další strana >>

ČSN EN 15380-4
Kat. čís.: 93909
Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny
Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4: Function groups
Třídící znak: 280000Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 28 0001
Kat. čís.: 20954
Kolejová vozidla železniční - Základní termíny a definice
Railway vehicles. Basic terms and definitions
Třídící znak: 280001Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN 17343
Kat. čís.: 513567
Drážní aplikace - Obecné termíny a definice
Railway applications - General terms and definitions
Třídící znak: 280003Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16683
Kat. čís.: 99775
Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky
Railway applications - Call for aid and communication device - Requirements
Třídící znak: 280020Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-5
Kat. čís.: 96393
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému
Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS)
Třídící znak: 280081Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-1
Kat. čís.: 76158
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 1: General principles
Třídící znak: 280081Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-2
Kat. čís.: 76157
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 2: Product groups
Třídící znak: 280081Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-3
Kat. čís.: 76156
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 3: Designation of installation sites and locations
Třídící znak: 280081Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 28 0082
Kat. čís.: 26017
Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel
Railway rolling stocks - Numerical marking of the rolling stocks
Třídící znak: 280082Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 15877-1+A1
Kat. čís.: 508063
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy
Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight wagons
Třídící znak: 280083Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15877-2
Kat. čís.: 95370
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel
Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines
Třídící znak: 280083Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96434)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2014  
  
ČSN 28 0101
Kat. čís.: 511809
Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel
Technical and safety tests of rail vehicles
Třídící znak: 280101Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 28 0108
Kat. čís.: 23161
Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry
Mine locomotives with ignition engine. Types, basic parameters and dimensions
Třídící znak: 280108Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 28 0111
Kat. čís.: 23162
Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky
Rolling stocks. Diesel locomotives. Technical requirements
Třídící znak: 280111Datum vydání:   Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 28 0112
Kat. čís.: 23163
Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání
Rolling stocks. Diesel locomotives. Testing and delivery
Třídící znak: 280112Datum vydání: 01.07.1986    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 15566
Kat. čís.: 517493
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
Railway applications - Railway Rolling stock - Draw gear and screw coupling
Třídící znak: 280119Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15020
Kat. čís.: 519816
Nová
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení
Třídící znak: 280120Datum vydání: 01.09.2024    Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15020
Kat. čís.: 516198
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení
Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test methods
Třídící znak: 280120Datum vydání: 01.02.2023Datum zrušení: 01.10.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15153-1
Kat. čís.: 510909
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail
Třídící znak: 280121Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15153-2
Kat. čís.: 512189
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla
Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for heavy rail
Třídící znak: 280121Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>