KOTLE


Vyhovuje 248 produktů
Aktuální strana 1 z 13

Další strana >>

ČSN 07 0000
Kat. čís.: 735
Názvosloví parních a horkovodních kotlů
Terminology of steam and hot waters boilers
Třídící znak: 070000Datum vydání:   Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12215)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.1984  
  
ČSN 07 0008
Kat. čís.: 24789
Pasport kotle
Boiler production and test documents
Třídící znak: 070008Datum vydání:   Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 07 0010
Kat. čís.: 6535
Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní
Basic parameters and capaties of stationary steam boilers
Třídící znak: 070010Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12216)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1984  
  
ČSN 07 0020
Kat. čís.: 24792
Parné kotly. Typy a základné parametre
Steam boilers stable. Types. Basic parameters
Třídící znak: 070020Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35167)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1985  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 39068)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1988  
  
ČSN 07 0021
Kat. čís.: 24793
Horkovodní kotle. Typy a základní parametry
Hot water boiler Types and basic parameters
Třídící znak: 070021Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 07 0240
Kat. čís.: 32654
Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
Warm water and low-pressure steam boilers. Basic regulations
Třídící znak: 070240Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 16360)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 17921)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1995  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 19574)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.1996  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 21763)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 26630)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 56388)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.1999  
  
Změna  : Z7 (Katalogové číslo: 58386)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2000  
  
Změna  : Z8 (Katalogové číslo: 60148)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2000  
  
Změna  : Z9 (Katalogové číslo: 64242)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2002  
  
ČSN 07 0245
Kat. čís.: 32714
Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení
Warm water and low-pressure steam boilers. Warm water boilers with output up to 50 kW. Technical requirements
Třídící znak: 070245Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 17717)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1995  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 19575)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.1996  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 21762)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 56387)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.1999  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 58385)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2000  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 60149)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2000  
  
Změna  : Z7 (Katalogové číslo: 64243)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2002  
  
ČSN 07 0246
Kat. čís.: 32588
Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení
Once-through warm water boilers for gas fuels. Technical requirements. Testing
Třídící znak: 070246Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 07 0270
Kat. čís.: 24795
Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre
Safety technique. Steam and hot-water boilers. Requirements for pressure gauges
Třídící znak: 070270Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 07 0302
Kat. čís.: 18073
Přejímací zkoušky parních kotlů
Steam generators acceptance tests
Třídící znak: 070302Datum vydání: 01.10.1996  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN 07 0305
Kat. čís.: 24796
Hodnocení kotlových ztrát
Evaluation of boilers losses
Třídící znak: 070305Datum vydání:   Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 07 0414-1
Kat. čís.: 24797
Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet
Steam and hot liquid boilers. Calculation of strengh
Třídící znak: 070414Datum vydání: 01.08.1988  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 07 0414-2
Kat. čís.: 24798
Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny součástí
Steam and hot liquid boilers. Calculation of thickness of components
Třídící znak: 070414Datum vydání: 01.08.1988  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 07 0414-3
Kat. čís.: 24799
Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí
Steam and hot liquid boilers. Determination of strenght coefficient for calculation of thickness of components
Třídící znak: 070414Datum vydání: 01.08.1988  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 07 0416
Kat. čís.: 24800
Parní a horkokapalinové kotle. Výpočet pevnosti při cyklickém zatěžování
Steam and hot-water boilers. Strength calculation by cyclic loading
Třídící znak: 070416Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 07 0610
Kat. čís.: 24801
Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry
Heat axchangers. Water-water, steam-water. Types and basic parameters
Třídící znak: 070610Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 07 0620
Kat. čís.: 6565
Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
Construction and equipment of steam boiler and heat-water boiler
Třídící znak: 070620Datum vydání:   Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12220)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1983  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12218)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1985  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 12219)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
ČSN 07 0622
Kat. čís.: 24802
Výroba parních a horkovodních kotlů
Construction of steam and hot water boilers
Třídící znak: 070622Datum vydání: 01.08.1988    Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 07 0623
Kat. čís.: 738
Technická dokumentace kotlů
Technical documentation of boilers
Třídící znak: 070623Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 07 0624
Kat. čís.: 6385
Montáž kotlů a kotelních zařízení
Erection of boilers and boiler equipment
Třídící znak: 070624Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39069)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1988  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>