Kulturní dědictví


Vyhovuje 42 produktů
Aktuální strana 2 z 3

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16581
Kat. čís.: 97152
Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků
Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent products
Třídící znak: 961520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16515
Kat. čís.: 97905
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů
Conservation of Cultural Heritage - Guidelines to characterize natural stone used in cultural heritage
Třídící znak: 961521Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16572
Kat. čís.: 503527
Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech
Conservation of cultural property - Glossary of technical terms concerning mortars for masonry, renders and plasters used in cultural heritage
Třídící znak: 961522Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17187
Kat. čís.: 510475
Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty
Conservation of Cultural Heritage - Characterization of mortars used in cultural heritage
Třídící znak: 961522Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16648
Kat. čís.: 98853
Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy
Conservation of cultural heritage - Transport methods
Třídící znak: 961523Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16782
Kat. čís.: 500639
Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů
Conservation of cultural heritage - Cleaning of porous inorganic materials - Laser cleaning techniques for cultural heritage
Třídící znak: 961524Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16790
Kat. čís.: 501023
Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci
Conservation of cultural heritage - Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage
Třídící znak: 961525Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16873
Kat. čís.: 501759
Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť
Conservation of cultural heritage - Guidelines for the management of waterlogged wood on archaeological terrestrial sites
Třídící znak: 961526Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16682
Kat. čís.: 502734
Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech
Conservation of cultural heritage - Methods of measurement of moisture content, or water content, in materials constituting immovable cultural heritage
Třídící znak: 961527Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16853
Kat. čís.: 503152
Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace
Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning and implementation
Třídící znak: 961528Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16883
Kat. čís.: 503153
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov
Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings
Třídící znak: 961529Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16893
Kat. čís.: 504996
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví
Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections
Třídící znak: 961530Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17036
Kat. čís.: 505992
Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením
Conservation of Cultural Heritage - Artificial ageing by simulated solar radiation of the surface of untreated or treated porous inorganic materials
Třídící znak: 961531Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17114
Kat. čís.: 507323
Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků
Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product
Třídící znak: 961532Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17138
Kat. čís.: 507700
Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů
Conservation of Cultural Heritage - Methods and materials for cleaning porous inorganic materials
Třídící znak: 961533Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17488
Kat. čís.: 513323
Ochrana kulturního dědictví - Postup analytického hodnocení pro výběr metod čištění porézních anorganických materiálů použitých u památkových objektů
Conservation of cultural heritage - Procedure for the analytical evaluation to select cleaning methods for porous inorganic materials used in cultural heritage
Třídící znak: 961534Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17655
Kat. čís.: 515970
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení absorpce vody metodou kontaktní houby
Conservation of cultural heritage - Determination of water absorption by contact sponge method
Třídící znak: 961535Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17543
Kat. čís.: 513539
Ochrana kulturního dědictví - Povrchové úpravy staveb - Průzkum a dokumentace
Conservation of Cultural Heritage - Finishes of built heritage - Investigation and documentation
Třídící znak: 961550Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17652
Kat. čís.: 516124
Kulturní dědictví - Posuzování a monitorování archeologických nalezišť určených k uchování na místě
Cultural heritage - Assessment and monitoring of archaeological deposits for preservation in situ
Třídící znak: 961560Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17121
Kat. čís.: 509324
Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě
Conservation of cultural heritage - Historic timber structures - Guidelines for the on-site assessment of loadbearing timber structures
Třídící znak: 961564Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3  Další strana >>