Kulturní dědictví


Vyhovuje 42 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN EN 15801
Kat. čís.: 86054
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water absorption by capillarity
Třídící znak: 961501Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15803
Kat. čís.: 86056
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability ( p)
Třídící znak: 961502Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15802
Kat. čís.: 86166
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle
Třídící znak: 961503Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15757
Kat. čís.: 88028
Ochrana kulturního dědictví – Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu
Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials
Třídící znak: 961504Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15758
Kat. čís.: 88013
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů
Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
Třídící znak: 961505Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15886
Kat. čís.: 87845
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů
Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces
Třídící znak: 961506Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15946
Kat. čís.: 89544
Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu
Conservation of cultural property - Packing principles for transport
Třídící znak: 961507Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15759-1
Kat. čís.: 90404
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí
Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship
Třídící znak: 961508Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505436)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
ČSN EN 15759-2
Kat. čís.: 504770
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek
Conservation of cultural heritage - Indoor climate - Part 2: Ventilation management for the protection of cultural heritage buildings and collections
Třídící znak: 961508Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15898
Kat. čís.: 509584
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice
Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions
Třídící znak: 961509Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16095
Kat. čís.: 91733
Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví
Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage
Třídící znak: 961510Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16096
Kat. čís.: 91734
Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví
Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage
Třídící znak: 961511Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16085
Kat. čís.: 91732
Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla
Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules
Třídící znak: 961512Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16141
Kat. čís.: 92457
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek
Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage
Třídící znak: 961513Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16242
Kat. čís.: 92458
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou
Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property
Třídící znak: 961514Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16302
Kat. čís.: 92865
Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí
Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method
Třídící znak: 961515Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16322
Kat. čís.: 94790
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů
Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties
Třídící znak: 961516Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15999-1
Kat. čís.: 95597
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky
Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements
Třídící znak: 961517Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16163
Kat. čís.: 95726
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice
Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
Třídící znak: 961518Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16455
Kat. čís.: 96789
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech
Conservation of cultural heritage - Extraction and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in and from cultural heritage
Třídící znak: 961519Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3  Další strana >>