LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2897 produktů
Aktuální strana 21 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-416
Kat. čís.: 75220
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 416: Thermal stability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-417
Kat. čís.: 83892
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside a harness
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-418
Kat. čís.: 508366
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 418: Thermal endurance for conductors
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-501
Kat. čís.: 76563
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 501: Dynamic cut-through
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-502
Kat. čís.: 64561
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Šíření zářezu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 502: Notch propagation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-503
Kat. čís.: 64559
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Opotřebení odřením
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 503: Scrape abrasion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-504
Kat. čís.: 64575
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkoušení krutem
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 504: Torsion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-505
Kat. čís.: 517251
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-506
Kat. čís.: 79852
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 506: Plating continuity
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-507
Kat. čís.: 79853
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 507: Adherence of plating
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-508
Kat. čís.: 79937
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 508: Plating thickness
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-509
Kat. čís.: 65702
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 509: Solderability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-510
Kat. čís.: 65701
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 510: Tensile strength and elongation of extruded insulation, sheath and jacket material
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-511
Kat. čís.: 65700
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 511: Cable-to-cable abrasion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-512
Kat. čís.: 512546
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 512: Flexure endurance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-513
Kat. čís.: 510384
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 513: Deformation resistance (Installation with plastic cable ties)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-514
Kat. čís.: 95982
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-515
Kat. čís.: 84806
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 515: Crush resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-601
Kat. čís.: 79908
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 601: Smoke density
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-602
Kat. čís.: 79855
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 602: Toxicity
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>