LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 165 produktů
Aktuální strana 9 z 9

Předchozí strana

ČSN EN ISO 15085
Kat. čís.: 69701
Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu
Small craft - Man-overboard prevention and recovery
Třídící znak: 328660Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84608)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2009Datum zrušení:  01.08.2018 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505280)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
ČSN EN ISO 12401
Kat. čís.: 84920
Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 328661Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10862
Kat. čís.: 85058
Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů
Small craft - Quick release system for trapeze harness
Třídící znak: 328662Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14895
Kat. čís.: 500951
Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva
Small craft - Liquid-fuelled galley stoves and heating appliances
Třídící znak: 328940Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14206
Kat. čís.: 67867
Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení
Inland navigation vessels - Gangways for passenger vessels - Requirements, tests
Třídící znak: 329511Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9