LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 165 produktů
Aktuální strana 1 z 9

Další strana >>

ČSN 32 0000
Kat. čís.: 23325
Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby
Ships and floating vessels. Terminology of vessels and navigation
Třídící znak: 320000Datum vydání: 01.03.1987    Cena: 2239,6 Kč
  
ČSN EN ISO 8385
Kat. čís.: 505529
Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace
Ships and marine technology - Dredgers - Classification
Třídící znak: 320005Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10240
Kat. čís.: 512679
Malá plavidla - Příručka uživatele
Small craft - Owner's manual
Třídící znak: 320021Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14946
Kat. čís.: 514036
Malá plavidla - Maximální nosnost
Small craft - Maximum load capacity
Třídící znak: 320022Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20283-2
Kat. čís.: 84154
Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací
Mechanical vibration - Measurement of vibration on ships - Part 2: Measurement of structural vibration
Třídící znak: 320033Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19019
Kat. čís.: 73839
Námořní plavidla a lodní technika - Instrukce pro plánování, provádění a vykazování námořních zkoušek
Sea-going vessels and marine technology - Instructions for planning, carrying out and reporting sea trials
Třídící znak: 320050Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8384
Kat. čís.: 509216
Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník
Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary
Třídící znak: 320120Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13551
Kat. čís.: 77273
Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník
Inland navigation vessels - Vocabulary
Třídící znak: 320130Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14504
Kat. čís.: 507860
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky
Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests
Třídící znak: 320223Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13281
Kat. čís.: 518645
Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů
Inland navigation vessels - Safety requirements for walkways and working places
Třídící znak: 320230Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12217-1
Kat. čís.: 504338
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m
Třídící znak: 320233Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12217-2
Kat. čís.: 504337
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m
Třídící znak: 320233Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12217-3
Kat. čís.: 504336
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m
Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m
Třídící znak: 320233Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9094
Kat. čís.: 518472
Malá plavidla - Požární ochrana
Small craft - Fire protection
Třídící znak: 320240Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14509-1
Kat. čís.: 506627
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí
Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures
Třídící znak: 320265Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14509-3
Kat. čís.: 506615
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku
Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures
Třídící znak: 320265Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18854
Kat. čís.: 98945
Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic
Small craft - Reciprocating internal combustion engines exhaust emission measurement - Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions
Třídící znak: 320280Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8666
Kat. čís.: 513256
Malá plavidla - Základní údaje
Small craft - Principal data
Třídící znak: 320801Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514802)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 6185-1
Kat. čís.: 506624
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW
Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW
Třídící znak: 320840Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6185-2
Kat. čís.: 506609
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW
Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive
Třídící znak: 320840Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Další strana >>