METROLOGIE


Vyhovuje 3 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN 99 4178
Kat. čís.: 32018
Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Technické požadavky
Grain testers. Technical requirements
Třídící znak: 994178Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 67679)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
ČSN 99 4179
Kat. čís.: 32019
Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Metody zkoušení pro úřední ověřování sekundárních etalonů a kalibraci provozních měřidel
Grain testers. Methods of verification and calibrating
Třídící znak: 994179Datum vydání: 01.12.1990    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 99 4441
Kat. čís.: 32020
Vnikací tělesa na měření tvrdosti kovů. Sekundární etalony a provozní měřidla. Všeobecné technické požadavky
Indenters for hardness testing machines. General technical requirements
Třídící znak: 994441Datum vydání: 01.08.1989    Cena: 214,5 Kč
  
První strana   1