NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 34 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1383
Kat. čís.: 500017
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy
Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber fasteners
Třídící znak: 731768Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12512
Kat. čís.: 65329
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
Timber structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with mechanical fasteners
Třídící znak: 731769Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75246)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
ČSN EN 15736
Kat. čís.: 85316
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků
Timber structures - Test methods - Withdrawal capacity of punched metal plate fasteners in handling and erection of prefabricated trusses
Třídící znak: 731770Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15737
Kat. čís.: 85312
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů
Timber structures - Test methods - Torsional resistance of driving in screws
Třídící znak: 731771Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 789
Kat. čís.: 72689
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva
Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
Třídící znak: 731780Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16929
Kat. čís.: 507055
Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností
Test methods - Timber floors - Determination of vibration properties
Třídící znak: 731785Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 18402
Kat. čís.: 504465
Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody
Timber structures - Structural insulated panel roof construction - Test methods
Třídící znak: 731790Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 1901-1
Kat. čís.: 500663
Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení
Designing of roofs - Part 1: Basic provisions
Třídící znak: 731901Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 1901-2
Kat. čís.: 511067
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
Designing of Roofs - Roof with discontinously laid roof covering
Třídící znak: 731901Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513075)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2021  
  
ČSN 73 1901-3
Kat. čís.: 503438
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
Designing of roofs - Part 3: Roofs with waterproofing from flexible sheets
Třídící znak: 731901Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511607)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN 73 1901-4
Kat. čís.: 518468
Navrhování střech - Část 4: Vegetační střechy
Designing of roofs - Part 4: Vegetative (green) roofs
Třídící znak: 731901Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 2011
Kat. čís.: 90403
Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
Non-destructive testing of concrete structures
Třídící znak: 732011Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 1008
Kat. čís.: 66343
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
Třídící znak: 732028Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71362)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2004  
  
ČSN EN 1740
Kat. čís.: 55720
Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under predominantly longitudinal load (vertical components)
Třídící znak: 732029Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 2030
Kat. čís.: 507488
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
Static loading tests of building structures
Třídící znak: 732030Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 1356
Kat. čís.: 52382
Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
Performance test for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under transverse load
Třídící znak: 732032Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 2034
Kat. čís.: 94393
Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
Loading tests on AAC building components
Třídící znak: 732034Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 2035
Kat. čís.: 31142
Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
Impact load testing of building elements
Třídící znak: 732035Datum vydání: 01.07.1986  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 16026)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 21779)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN 73 2038
Kat. čís.: 5558
Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
Testing of ceramic building elements. Common regulations
Třídící znak: 732038Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14688)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1981  
  
ČSN 73 2044
Kat. čís.: 507322
Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
Dynamic tests of building structures
Třídící znak: 732044Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  Další strana >>