NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 42 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14545
Kat. čís.: 83454
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
Timber structures - Connectors - Requirements
Třídící znak: 732861Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14592
Kat. čís.: 515120
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky kolíkového typu - Požadavky
Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
Třídící znak: 732862Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16784
Kat. čís.: 500967
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
Timber structures - Test methods - Determination of the long term behaviour of coated and uncoated dowel-type fasteners
Třídící znak: 732864Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13986+A1
Kat. čís.: 98751
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Třídící znak: 732871Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 2901
Kat. čís.: 501944
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Application of External thermal insulation composite systems (ETICS)
Třídící znak: 732901Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 2902
Kat. čís.: 510595
Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem
External thermal insulating composite systems (ETICS) - Design and application of mechanical fastening for fixing of ETICS in the base material
Třídící znak: 732902Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN EN 16382
Kat. čís.: 503590
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem
Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products
Třídící znak: 732903Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16383
Kat. čís.: 503589
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
Thermal insulation products for building applications - Determination of the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems with renders (ETICS)
Třídící znak: 732904Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17101
Kat. čís.: 508626
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)
Thermal insulation products for buildings - Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
Třídící znak: 732905Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 3055
Kat. čís.: 505446
Zemní práce při výstavbě potrubí
Earth works for pipelines
Třídící znak: 733055Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 73 3130
Kat. čís.: 31167
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
Buildings trades. Joiner's structural works. Basic regulations
Třídící znak: 733130Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 3150
Kat. čís.: 16369
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
Carpentry joints. Terminology
Třídící znak: 733150Datum vydání: 01.07.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 3251
Kat. čís.: 89988
Navrhování konstrukcí z kamene
Design of structures of stone
Třídící znak: 733251Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN 73 3440
Kat. čís.: 15810
Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
Building work. Glazing building works. Basic regulations
Třídící znak: 733440Datum vydání: 01.04.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 73 3450
Kat. čís.: 5564
Obklady keramické a skleněné
Ceramic and glass wall tiling and mosaics
Třídící znak: 733450Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 72317)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
ČSN 73 3451
Kat. čís.: 72278
Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
General rules for the design and installation of ceramic tiling
Třídící znak: 733451Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 3610
Kat. čís.: 80433
Navrhování klempířských konstrukcí
Design of sheet metal constructions
Třídící znak: 733610Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82191)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.11.2008  
  
ČSN EN 13914-1
Kat. čís.: 500651
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering
Třídící znak: 733710Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504830)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN 13914-2
Kat. čís.: 500648
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal rendering
Třídící znak: 733710Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 3713
Kat. čís.: 75507
Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů
Design, preparation and application of internal polymer plastering systems
Třídící znak: 733713Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  Další strana >>