OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 10 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15433-3
Kat. čís.: 81525
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 3: Data validity check and data editing for evaluation
Třídící znak: 770647Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15433-4
Kat. čís.: 81564
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 4: Data evaluation
Třídící znak: 770647Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15433-5
Kat. čís.: 81526
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic mechanical loads - Part 5: Derivation of Test Specifications
Třídící znak: 770647Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15433-6
Kat. čís.: 501119
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports
Třídící znak: 770647Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14149
Kat. čís.: 69624
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Impact test by rotational drop
Třídící znak: 770648Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15552
Kat. čís.: 82598
Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Performance testing schedules for common distribution chains
Třídící znak: 770649Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10531
Kat. čís.: 15091
Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek
Packaging. Complete, filled transport packages. Stability testing of unit loads
Třídící znak: 770650Datum vydání: 01.12.1993    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0651
Kat. čís.: 5627
Zkoušení přepravního balení horizontálními rázy na železničním voze
Complete, filled transport packages. Horizontal impact test on the railway truck
Třídící znak: 770651Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 16210
Kat. čís.: 94278
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení
Transportation loads - Measurement and evaluation of climatic and other loads - Data acquisition and general requirements for measuring equipment
Třídící znak: 770652Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17427
Kat. čís.: 515617
Obaly - Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních
Packaging - Requirements and test scheme for carrier bags suitable for treatment in well-managed home composting installations
Třídící znak: 770653Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17428
Kat. čís.: 519049
Obaly - Stanovení stupně dezintegrace za podmínek simulovaného domácího kompostování
Packaging - Determination of the degree of disintegration under simulated home composting conditions
Třídící znak: 770654Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0660
Kat. čís.: 5628
Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden plnostěnných
Testing of mechanical resistance of wooden cases - full walled
Třídící znak: 770660Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0661
Kat. čís.: 5629
Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden s ližinami
Testing of mechanical resistance of wooden skidded cases
Třídící znak: 770661Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0662
Kat. čís.: 31357
Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných latění
Wooden crates. Testing of mechanical resistance
Třídící znak: 770662Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0665
Kat. čís.: 31358
Mechanické zkoušky přepravních lepenkových beden
Mechanical testing of transporting fibreboard cases
Třídící znak: 770665Datum vydání: 01.01.1989    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 2875
Kat. čís.: 67949
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou
Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Water-spray test
Třídící znak: 770671Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 28474
Kat. čís.: 21702
Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody
Packaging - Complete, filled transport packages - Water immersion test
Třídící znak: 770672Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 26591-2
Kat. čís.: 16946
Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 2: Prázdné plastové pytle
Packaging - Sakcks - Description and method of measurement. Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film
Třídící znak: 770680Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 26599-1
Kat. čís.: 17006
Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle
Packaging - Sacks - Conditioning for testing - Part 1: Paper sack
Třídící znak: 770680Datum vydání: 01.01.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15119
Kat. čís.: 72711
Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů
Packaging - Sacks - Determination of the friction of filled sacks
Třídící znak: 770681Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>