OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1571 produktů
Aktuální strana 1 z 79

Další strana >>

ČSN EN 62656-3
Kat. čís.: 97924
Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 3: Interface for Common Information Model
Třídící znak: 010000Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45020
Kat. čís.: 78683
Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
Standardization and related activities - General vocabulary
Třídící znak: 010101Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0103
Kat. čís.: 2
Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav
Computation of reliability characteristics of two-state systems
Třídící znak: 010103Datum vydání:   Náhled normy Cena: 939 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11690)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.06.1981  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11689)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.04.1990  
  
ČSN EN ISO/IEC 17000
Kat. čís.: 511627
Posuzování shody - Slovník a základní principy
Conformity assessment - Vocabulary and general principles
Třídící znak: 010106Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20387
Kat. čís.: 512455
Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky
Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking
Třídící znak: 010107Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0111
Kat. čís.: 3
Názvosloví metod síťové analýzy
Terms of Network Analysis
Třídící znak: 010111Datum vydání: 01.05.1970  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN EN 1325
Kat. čís.: 96374
Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
Value Management - Vocabulary - Terms and definitions
Třídící znak: 010120Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12973
Kat. čís.: 509935
Hodnotový management
Value Management
Třídící znak: 010121Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16271
Kat. čís.: 92876
Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu
Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product
Třídící znak: 010122Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17933
Kat. čís.: 63930
GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu
GEDI - Generic Electronic Document Interchange
Třídící znak: 010127Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 56000
Kat. čís.: 512498
Management inovací - Základy a slovník
Innovation management - Fundamentals and vocabulary
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 56002
Kat. čís.: 512497
Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny
Innovation management - Innovation management system - Guidance
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 56003
Kat. čís.: 512499
Management inovací - Nástroje a metody pro inovativní obchodní partnerství - Návod
Innovation management - Tools and methods for innovation partnership - Guidance
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 56005
Kat. čís.: 513907
Management inovací - Nástroje a metody pro management intelektuálního vlastnictví - Návod
Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 56007
Kat. čís.: 518257
Nová
Management inovací - Nástroje a metody pro řízení příležitostí a nápadů - Návod
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.01.2024    Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-2
Kat. čís.: 501046
Management inovací - Část 2: Management strategických informací
Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-3
Kat. čís.: 501047
Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení
Innovation management - Part 3: Innovation thinking
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.01.2017Datum zrušení: 01.02.2024 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-4
Kat. čís.: 501050
Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví
Innovation management - Part 4: Intellectual property management
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-6
Kat. čís.: 501041
Management inovací - Část 6: Management kreativity
Innovation management - Part 6: Creativity management
Třídící znak: 010130Datum vydání: 01.01.2017Datum zrušení: 01.02.2024 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5122
Kat. čís.: 68302
Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích
Documentation - Abstract sheets in serial publications
Třídící znak: 010137Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>