OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY


Vyhovuje 143 produktů
Aktuální strana 1 z 8

Další strana >>

ČSN 20 0006
Kat. čís.: 25341
Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty
Třídící znak: 200006Datum vydání: 01.08.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 447
Kat. čís.: 25342
Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů
Machine tools. Direction of operation of controls of machine tool controls
Třídící znak: 200010Datum vydání: 01.06.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 369
Kat. čís.: 513573
Obráběcí stroje - Značky pro označení na obráběcích strojích
Machine tools - Symbols for indications appearing on machine tools
Třídící znak: 200031Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2972
Kat. čís.: 28645
Číslicové řízení strojů. Symboly
Numerical control of machines - Symbols
Třídící znak: 200032Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 5170
Kat. čís.: 15465
Obráběcí stroje. Mazací systémy
Machine tools - Lubrication systems
Třídící znak: 200052Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 5169
Kat. čís.: 28501
Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání
Machine tools. Presentation of lubrication instructions
Třídící znak: 200053Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 14955-1
Kat. čís.: 509602
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 14955-2
Kat. čís.: 509603
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 14955-3
Kat. čís.: 511656
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 3: Principles for testing metal-cutting machine tools with respect to energy efficiency
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 14955-4
Kat. čís.: 511249
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 4: Principles for measuring metal-forming machine tools and laser processing machine tools with respect to energy efficiency
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 14955-5
Kat. čís.: 511251
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 5: Principles for testing woodworking machine tools with respect to energy supplied
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 20 0065
Kat. čís.: 25343
Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání
Methods of measurement and evaluation of the mechanical vibration. Limit values of vibration
Třídící znak: 200065Datum vydání: 01.06.1992  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 26303
Kat. čís.: 516411
Obráběcí stroje - Vyhodnocení krátkodobé způsobilosti obráběcích procesů na kovoobráběcích strojích
Machine tools - Short-term capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine tools
Třídící znak: 200070Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 20 0200
Kat. čís.: 1108
Názvosloví obráběcích strojů
Metal-working machines. Terminology of machines tools
Třídící znak: 200200Datum vydání:     Cena: 701,8 Kč
  
ČSN ISO 19719
Kat. čís.: 91600
Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník
Machine tools - Work holding chuks - Vocabulary
Třídící znak: 200210Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 20 0220
Kat. čís.: 25344
Elektrochemické obrábanie. Termíny a definície
Electrochemical machining. Terms and definitions
Třídící znak: 200220Datum vydání: 01.07.1992    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN ISO 230-1
Kat. čís.: 94538
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek
Test code for machine tools - Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-10
Kat. čís.: 516410
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů
Test code for machine tools - Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of numerically controlled machine tools
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 230-12
Kat. čís.: 517137
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 12: Přesnost dokončovaných zkušebních obrobků
Test code for machine tools - Part 12: Accuracy of finished test pieces
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 230-2
Kat. čís.: 98706
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách
Test code for machine tools - Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 503252)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2017  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8  Další strana >>