OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 1 z 51

Další strana >>

ČSN 83 0916
Kat. čís.: 5922
Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím
Protection of water against petroleum matters. Transport of petroleum matters by pipelines
Třídící znak: 830916Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14863)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.1985  
  
ČSN EN 1620
Kat. čís.: 51837
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov podle stupně rizikovosti
Biotechnology - Large-scale process and production - Plant building according to the degree of hazard
Třídící znak: 831001Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 1826
Kat. čís.: 51838
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy řízení surovin
Biotechnology - Large-scale process and production - Control procedures for raw materials
Třídící znak: 831002Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1619
Kat. čís.: 51840
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Všeobecné požadavky na management a organizaci postupů pro konzervaci kmenů
Biotechnology - Large-scale process and production - General requirements for management and organization for strain conservation procedures
Třídící znak: 831003Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 12075
Kat. čís.: 53816
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postupy pro fermentaci a zpracování
Biotechnology - Large-scale process and production - Procedures for fermentation and downstream processes
Třídící znak: 831004Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12296
Kat. čís.: 53940
Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení čistitelnosti
Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for cleanability
Třídící znak: 831005Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12297
Kat. čís.: 53941
Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení sterilizovatelnosti
Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for sterilizability
Třídící znak: 831006Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12298
Kat. čís.: 53942
Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení zabezpečení vůči úniku mikroorganismů
Biotechnology - Equipment - Guidance on testing procedures for leaktinghtness
Třídící znak: 831007Datum vydání: 01.01.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12128
Kat. čís.: 57053
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Containment levels of microbiology laboratories, areas of risk, localities and physical safety requirements
Třídící znak: 831008Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12307
Kat. čís.: 55267
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Doporučení pro správnou praxi, postupy, výcvik pracovníků a dohled nad nimi
Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance for good practice, procedures, training and control for personnel
Třídící znak: 831009Datum vydání: 01.02.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13441
Kat. čís.: 65494
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance on containment of genetically modified plants
Třídící znak: 831019Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12306
Kat. čís.: 53876
Biotechnologie - Pokyny pro řízení jakosti diagnostických souprav používaných v zemědělství, pro kontrolu rostlinných a živočišných škůdců a onemocnění a pro kontrolu znečištění životního prostředí
Biotechnology - Guidance for quality control of diagnostic kits used in agriculture, plant and animal pest and disease control and environmental contamination
Třídící znak: 831020Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12305
Kat. čís.: 55012
Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of genetically modified plants
Třídící znak: 831021Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12468
Kat. čís.: 55078
Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified plants
Třídící znak: 831022Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12462
Kat. čís.: 55060
Biotechnologie - Kritéria pro výkonové parametry čerpadel
Biotechnology - Performance criteria for pumps
Třídící znak: 831023Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12682
Kat. čís.: 58171
Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy funkční exprese modifikace genomu
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the functional expression of the genomic modification
Třídící znak: 831024Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12683
Kat. čís.: 58166
Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy molekulární stability modifikace genomu
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the molecular stability of the genomic modification
Třídící znak: 831025Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12685
Kat. čís.: 58165
Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the monitoring strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
Třídící znak: 831026Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12686
Kat. čís.: 58173
Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných mikroorganismů včetně virů
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the sampling strategies for deliberate releases of genetically modified microorganisms, including viruses
Třídící znak: 831027Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12687
Kat. čís.: 58172
Biotechnologie - Uvádění modifikovaných organismů do prostředí - Návod pro charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základě analýzy modifikace genomu
Biotechnology - Modified organisms for application in the environment - Guidance for the characterization of the genetically modified organism by analysis of the genomic modification
Třídící znak: 831028Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>