OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII


Vyhovuje 131 produktů
Aktuální strana 1 z 7

Další strana >>

ČSN 19 0003
Kat. čís.: 25327
Funkce optického přenosu. Základní pojmy
Optical transfer function. Basic terms
Třídící znak: 190003Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 13696
Kat. čís.: 515685
Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky
Optics and photonics - Test method for total scattering by optical components
Třídící znak: 190004Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 19 0010
Kat. čís.: 25328
Objektivy. Značení objektivu
Lenses. Designation of photographic field lenses
Třídící znak: 190010Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 19 0020
Kat. čís.: 25329
Ohniskové vzdalenosti snímacích, zvětšovacích a promítacích objektivů
Focal distances of photographic enlarging and projecting lenses
Třídící znak: 190020Datum vydání: 01.07.1986    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 19 0025
Kat. čís.: 1067
Objektivy. Clonová čísla
Lenses. F-numbers
Třídící znak: 190025Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12490)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1978  
  
ČSN EN ISO 11145
Kat. čís.: 507546
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols
Třídící znak: 192000Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11252
Kat. čís.: 94869
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci
Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum requirements for documentation
Třídící znak: 192005Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11553-1
Kat. čís.: 510552
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: Laser safety requirements
Třídící znak: 192011Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 511879)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN ISO 11553-2
Kat. čís.: 83094
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices (ISO 11553-2:2007)
Třídící znak: 192011Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11553-3
Kat. čís.: 93829
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand-held processing devices and associated auxiliary equipment (accuracy grade 2)
Třídící znak: 192011Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11990
Kat. čís.: 506584
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tube shaft and tracheal cuffs
Třídící znak: 192012Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11551
Kat. čís.: 509692
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test method for absorptance of optical laser components
Třídící znak: 192014Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11670
Kat. čís.: 67692
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Beam positional stability
Třídící znak: 192015Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 72636)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2005  
  
ČSN EN ISO 11554
Kat. čís.: 503859
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics
Třídící znak: 192016Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11146-1
Kat. čís.: 513269
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams
Třídící znak: 192017Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11146-2
Kat. čís.: 513270
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2: General astigmatic beams
Třídící znak: 192017Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12005
Kat. čís.: 515684
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Polarization
Třídící znak: 192018Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13694
Kat. čís.: 507547
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power (energy) density distribution
Třídící znak: 192019Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11151-1
Kat. čís.: 98607
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast
Lasers and laser-related equipment - Standard optical components - Part 1: Components for the UV, visible and nearinfrared spectral ranges
Třídící znak: 192020Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11151-2
Kat. čís.: 98606
Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast
Lasers and laser-related equipment - Standard optical components - Part 2: Components for the infrared spectral range
Třídící znak: 192020Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7  Další strana >>