PLASTY


Vyhovuje 791 produktů
Aktuální strana 11 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14995
Kat. čís.: 78044
Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace
Plastics - Evaluation of compostability - Test scheme and specifications
Třídící znak: 640781Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 22196
Kat. čís.: 512818
Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích
Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces
Třídící znak: 640782Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 21702
Kat. čís.: 512819
Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích
Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces
Třídící znak: 640783Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 7808
Kat. čís.: 55216
Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Stanovení tokového chování
Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of transfer flow (ISO 7808:1992)
Třídící znak: 640810Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1133-1
Kat. čís.: 516456
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method
Třídící znak: 640861Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1133-2
Kat. čís.: 91024
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture
Třídící znak: 640861Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3146
Kat. čís.: 515926
Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem
Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods
Třídící znak: 640862Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20200
Kat. čís.: 518361
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za podmínek kompostování v laboratorním měřítku
Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under composting conditions in a laboratory-scale test
Třídící znak: 640873Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3672-1
Kat. čís.: 64532
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 1: Systém označování
Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 1: Designation system
Třídící znak: 641201Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3672-2
Kat. čís.: 64531
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
Třídící znak: 641201Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 584
Kat. čís.: 54728
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)
Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of reactivity at 80 °C (conventional method)
Třídící znak: 641202Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2554
Kat. čís.: 56024
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení hydroxylového čísla
Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of hydroxyl value
Třídící znak: 641211Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 2535
Kat. čís.: 66944
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí
Plastics - Unsaturated-polyester resins - Measurement of gel time at ambient temperature
Třídící znak: 641212Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3673-1
Kat. čís.: 58818
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování
Plastics - Epoxy resins - Part 1: Designation
Třídící znak: 641301Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 3673-2
Kat. čís.: 91528
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic
Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties of crosslinked epoxy resins
Třídící znak: 641301Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4615
Kat. čís.: 57899
Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru
Plastics - Unsaturated polyester and epoxide resins - Determination of total chlorine content
Třídící znak: 641311Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3521
Kat. čís.: 58823
Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového objemového smrštění
Plastics - Unsaturated polyester and epoxy resins - Determination of overall volume shrinkage
Třídící znak: 641312Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 4895
Kat. čís.: 96097
Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci
Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize
Třídící znak: 641313Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7327
Kat. čís.: 52279
Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Determination of free acid in acid anhydride
Třídící znak: 641320Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4597-1
Kat. čís.: 82359
Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation (ISO 4597-1:2005)
Třídící znak: 641321Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>