PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY


Vyhovuje 118 produktů
Aktuální strana 1 z 6

Další strana >>

ČSN 63 0001
Kat. čís.: 4636
Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže
Rubber products. Storage and treatment of raw rubber and rubber products
Třídící znak: 630001Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14350)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1981  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 55829)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1999  
  
ČSN 63 0002
Kat. čís.: 74401
Gumárenská terminologie
Rubber nomenclature
Třídící znak: 630002Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 1788,6 Kč
  
ČSN ISO 3302-1
Kat. čís.: 96956
Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance
Rubber - Tolerances for products - Part 1: Dimensional tolerances
Třídící znak: 630100Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 63 1001
Kat. čís.: 73181
Pneumatiky - Termíny a definice
Tyres - Terms and definitions
Třídící znak: 631001Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN 14243-1
Kat. čís.: 507403
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot
Materials obtained from end of life tyres - Part 1: General definitions related to the methods for determining their dimension(s) and impurities
Třídící znak: 631010Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14243-2
Kat. čís.: 507404
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 2: Granuláty a prášky - Metody pro stanovení jejich rozměrů a nečistot včetně volné oceli a volného textilního obsahu
Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining the particle size distribution and impurities, including free steel and free textile content
Třídící znak: 631010Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14243-3
Kat. čís.: 507405
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken
Materials obtained from end of life tyres - Part 3: Shreds, cuts and chips - Methods for determining their dimension(s) including protruding filaments dimensions
Třídící znak: 631010Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16916
Kat. čís.: 501039
Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně
Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method
Třídící znak: 631012Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17045
Kat. čís.: 511901
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci
Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
Třídící znak: 631013Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17188
Kat. čís.: 505748
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích
Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags
Třídící znak: 631015Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17189
Kat. čís.: 505749
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou
Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Determination of the true density of granulates - Method based on water pycnometry
Třídící znak: 631016Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17307
Kat. čís.: 508789
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Granuláty a prášky - Identifikace elastomerů: Detekce produktů pyrolýzy v roztoku plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Material derived from End-of-Life tyres - Granulates and powders - Elastomers identification: Gas-chromatography and mass-spectrometric detection of pyrolysis products in solution
Třídící znak: 631017Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17308
Kat. čís.: 508788
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu
Materials produced from end of life tyres - Steel wire - Determination of the non-metallic content
Třídící znak: 631018Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17510
Kat. čís.: 511900
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení měrného povrchu prášků - Metoda založená na adsorpci kryptonu
Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption
Třídící znak: 631019Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 63 1502
Kat. čís.: 29668
Zkoušení pneumatik. Směrnice pro přípravu pneumatik k provádění zkoušek na laboratorních zařízeních
Tyre testing. Instruction for the preparation of tyres for laboratory tests
Třídící znak: 631502Datum vydání: 01.11.1988    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : A (Katalogové číslo: 36705)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.1978  
  
ČSN 63 1503
Kat. čís.: 29669
Zkoušení pneumatik. Stanovení hmotnosti plášťů
Testing of tyres. Determination of weight of tyres
Třídící znak: 631503Datum vydání: 01.03.1985    Cena: 77 Kč
  
ČSN 63 1505
Kat. čís.: 29671
Zkoušení pneumatik. Stanovení odporu patky pláště proti sesmeknutí s ráfku
Tyre testing. Tyre bead unseating resistance test
Třídící znak: 631505Datum vydání: 01.04.1987    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 63 1506
Kat. čís.: 29672
Zkoušení pneumatik. Stanovení radiálního a axiálního házení
Tyre testing. Measurement of radial and lateral run-out
Třídící znak: 631506Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 63 1511
Kat. čís.: 29677
Zkoušení pneumatik. Stanovení statické radiální tuhosti a statického poloměru
Testing of tyres. Determination of static radial stiffness and static tyre radius
Třídící znak: 631511Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 63 1512
Kat. čís.: 29678
Zkoušení pneumatik. Zkouška vzduchotěsnosti bezdušových pneumatik
Tyre testing. Air-tightness of tubeless tyres
Třídící znak: 631512Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 77 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6  Další strana >>