PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ


Vyhovuje 264 produktů
Aktuální strana 6 z 14

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5402-1
Kat. čís.: 515400
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda
Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method
Třídící znak: 793855Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5402-2
Kat. čís.: 99110
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 2: Metoda napodobující ohýbání nártu obuvi
Leather - Determination of flex resistance - Part 2: Vamp flex method
Třídící znak: 793855Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 3856
Kat. čís.: 31460
Zkoušení usní a kožešin. Stálost úpravy usní a kožešin na umělém světle
Testing of leathers and furs. Resistance of finish of leathers and furs to artificial light
Třídící znak: 793856Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 11644
Kat. čís.: 516524
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy
Leather - Test for adhesion of finish
Třídící znak: 793857Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17071
Kat. čís.: 89871
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení „fogging“ charakteristik
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of fogging characteristics (ISO 17071:2006)
Třídící znak: 793858Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20433
Kat. čís.: 92337
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking
Třídící znak: 793859Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11641
Kat. čís.: 92455
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to perspiration
Třídící znak: 793860Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17230
Kat. čís.: 89870
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water penetration pressure (ISO 17230:2006)
Třídící znak: 793861Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17074
Kat. čís.: 89867
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to horizontal spread of flame (ISO 17074:2006)
Třídící znak: 793862Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17076-1
Kat. čís.: 510136
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda Taber®
Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber(r) method
Třídící znak: 793863Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17076-2
Kat. čís.: 89208
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami
Leather - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale ball plate method (ISO 17076-2:2011)
Třídící znak: 793863Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17231
Kat. čís.: 504116
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water repellency of garment leather
Třídící znak: 793864Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CEN/TS 14689
Kat. čís.: 76649
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení roztažnosti, krípu a relaxace
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bagginess, creep and relaxation
Třídící znak: 793865Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20136
Kat. čís.: 511078
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů
Leather - Determination of degradability by microorganisms
Třídící znak: 793866Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20137
Kat. čís.: 518878
Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních
Leather - Chemical tests - Guidelines for testing critical chemicals in leather
Třídící znak: 793867Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16887
Kat. čís.: 502719
Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy
Leather - Environmental footprint - Product Category Rules (PCR) - Carbon footprints
Třídící znak: 793868Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20701
Kat. čís.: 504974
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to saliva
Třídící znak: 793869Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23702-1
Kat. čís.: 518012
Usně - Perfluoralkylové a polyfluoralkylové sloučeniny - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrakční metodou pomocí kapalinové chromatografie
Leather - Per- and polyfluoroalkyl substances - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography
Třídící znak: 793870Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17848
Kat. čís.: 517559
Usně - Chemikálie - Kontrola kvality
Leather - Chemicals - Quality control
Třídící znak: 793871Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 3873
Kat. čís.: 5659
Skúšanie usní. Stanovenie vylúhovateľného chrómu z usní
Testing of leathers. Determination of the content of the extractible chrome in leathers
Třídící znak: 793873Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>