PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ


Vyhovuje 264 produktů
Aktuální strana 8 z 14

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17489
Kat. čís.: 94720
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách
Leather - Chemical tests - Determination of tan content in synthetic tanning agents
Třídící znak: 793890Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18218-1
Kat. čís.: 518013
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů (APEO) - Část 1: Přímá metoda
Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols (APEO) - Part 1: Direct method
Třídící znak: 793891Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18218-2
Kat. čís.: 508587
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda
Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 2: Indirect method
Třídící znak: 793891Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18219-1
Kat. čís.: 513182
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 1: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)
Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCPs)
Třídící znak: 793892Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18219-2
Kat. čís.: 513183
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 2: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů se středním řetězcem (MCCP)
Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 2: Chromatographic method for middlechain chlorinated paraffins (MCCPs)
Třídící znak: 793892Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22700
Kat. čís.: 507916
Usně - Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní
Leather - Measuring the colour and colour difference of finished leather
Třídící znak: 793893Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22517
Kat. čís.: 513512
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu reziduí pesticidů
Leather - Chemical tests - Determination of pesticide residues content
Třídící znak: 793894Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10195
Kat. čís.: 513513
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních - Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu
Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Thermal pre-ageing of leather and determination of hexavalent chromium
Třídící znak: 793895Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7906
Kat. čís.: 516521
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Obecné principy zkoušení
Leather - Tests for colour fastness - General principles of testing
Třídící znak: 793896Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12940
Kat. čís.: 72172
Odpady z výroby obuvi - Klasifikace odpadů a nakládání s odpady
Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
Třídící znak: 795010Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 5013
Kat. čís.: 31463
Názvosloví vad obuvi
Terminology of footwear defects
Třídící znak: 795013Datum vydání: 01.02.1992  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 12743
Kat. čís.: 57999
Obuv - Zkoušení podešví - Kompresní energie
Footwear - Test methods for outsoles - Compression energy
Třídící znak: 795201Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 183,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12747
Kat. čís.: 57998
Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti odírání
Footwear - Test methods for insoles - Abrasion resistance
Třídící znak: 795202Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 183,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20869
Kat. čís.: 86616
Obuv - Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek - Obsah látek vyloužitelných vodou
Footwear - Test methods for outsoles, insoles, lining and insocks - Water soluble content (ISO 20869:2010)
Třídící znak: 795203Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12770
Kat. čís.: 58684
Obuv - Zkoušení podešví - Odolnost proti odírání
Footwear - Test methods for outsoles - Abrasion resistance
Třídící znak: 795204Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12771
Kat. čís.: 60021
Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost v dalším trhání
Footwear - Test methods for outsoles - Tear strength
Třídící znak: 795205Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12774
Kat. čís.: 58685
Obuv - Zkoušení podešví - Stanovení pevnosti v rozštípnutí a odolnosti proti rozvrstvení
Footwear - Test methods for outsoles - Determination of split tear strength and delamination resistance
Třídící znak: 795206Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12782
Kat. čís.: 60022
Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti vytržení stehu
Footwear - Test methods for insoles - Resistance to stitch tear
Třídící znak: 795207Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12772
Kat. čís.: 59633
Obuv - Zkoušení podešví - Rozměrová stálost
Footwear - Test methods for outsoles - Dimensional stability
Třídící znak: 795208Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12773
Kat. čís.: 59632
Obuv - Zkoušení podešví - Pevnost ve vytržení jehly
Footwear - Test methods for outsoles - Needle tear strength
Třídící znak: 795209Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>