PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ


Vyhovuje 264 produktů
Aktuální strana 1 z 14

Další strana >>

ČSN 79 0000
Kat. čís.: 31417
Názvosloví koželužských kůží
Terminology of hides for leather production
Třídící znak: 790000Datum vydání: 01.04.1987    Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 79 0001
Kat. čís.: 31418
Názvosloví usní
Terminology of leather
Třídící znak: 790001Datum vydání: 01.02.1987    Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20020)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1996  
  
ČSN 79 0002
Kat. čís.: 31419
Názvosloví operací v koželužství
Třídící znak: 790002Datum vydání: 01.11.1989    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 79 0009
Kat. čís.: 31420
Názvosloví vad koželužských kůží a usní
Terminology of hide, skin and leather defects
Třídící znak: 790009Datum vydání: 01.03.1989  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN 15987
Kat. čís.: 517496
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi
Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade
Třídící znak: 790015Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17651
Kat. čís.: 515845
Usně - Popis, označování štítkem a značení výrobků z usní
Leather - Description, labelling and marking of leather goods
Třídící znak: 790016Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16483
Kat. čís.: 95109
Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích
Leather - Labelling of leather trims in textile products
Třídící znak: 790018Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16484
Kat. čís.: 518556
Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků
Leather - Requirements for the determination of the origin of leather production
Třídící znak: 790020Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16055
Kat. čís.: 90362
Usně - Surové kůže a kožky z hovězího dobytka - Popis, provedení a konzervace
Leather - Raw bovine hides and skins - Description, presentation and preservation
Třídící znak: 791120Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 2003
Kat. čís.: 31426
Usne. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie usní
Leathers. Marking, packaging, transport and storage of leathers
Třídící znak: 792003Datum vydání: 01.07.1989    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 11646
Kat. čís.: 95465
Usně - Měření plochy
Leather - Measurement of area
Třídící znak: 792004Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4044
Kat. čís.: 502458
Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky
Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples
Třídící znak: 792005Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11642
Kat. čís.: 92453
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water
Třídící znak: 792010Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11643
Kat. čís.: 84109
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of small samples to solvents
Třídící znak: 792011Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4047
Kat. čís.: 55086
Usně - Stanovení celkového sulfátového popela a vodou nerozpustného sulfátového popela
Leather - Determination of sulphated total ash and sulphated water-insoluble ash (ISO 4047:1977)
Třídící znak: 792012Datum vydání: 01.07.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14906
Kat. čís.: 91174
Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky
Leather - Leather for automotive - Test methods and testing parameters
Třídící znak: 792015Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16223-1
Kat. čís.: 515843
Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 1: Použití na čalounění
Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications - Part 1: Upholstery applications
Třídící znak: 792016Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16223-2
Kat. čís.: 515844
Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 2: Použití v interiérech automobilů
Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications - Part 2: Automotive interior applications
Třídící znak: 792016Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2588
Kat. čís.: 96090
Usně - Odběr vzorků - Počet jednotek pro hrubý vzorek
Leather - Sampling - Number of items for a gross sample
Třídící znak: 792018Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17131
Kat. čís.: 510496
Usně - Mikroskopická identifikace usně
Leather - Identification of leather with microscopy
Třídící znak: 792025Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>