PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ


Vyhovuje 136 produktů
Aktuální strana 4 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN CEN/TS 17630
Kat. čís.: 513498
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení antrachinonu v extraktech z vlákniny, papíru a lepenky
Pulp, paper and paperboard - Determination of anthraquinone in extracts from pulp, paper and paperboard
Třídící znak: 500391Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17497
Kat. čís.: 511493
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení bisfenolu A v extraktu z papíru a lepenky
Pulp, paper and paperboard - Determination of bisphenol A in extracts from paper and paperboard
Třídící znak: 500413Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15320
Kat. čís.: 90026
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu
Pulp, paper and board - Determination of pentachlorophenol in an aqueous extract
Třídící znak: 500414Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16453
Kat. čís.: 95250
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky
Pulp, paper and paperboard - Determination of phthalates in extracts from paper and paperboard
Třídící znak: 500415Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14719
Kat. čís.: 74422
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly
Pulp, paper and board - Determination of the Diisopropylnaphthalene (DIPN) content by solvent extraction
Třídící znak: 500416Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 638-1
Kat. čís.: 515210
Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 1: Materiály v pevné formě
Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 1: Materials in solid form
Třídící znak: 500417Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 638-2
Kat. čís.: 515211
Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 2: Suspenze nanomateriálů z celulózy
Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials
Třídící znak: 500417Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8791-1
Kat. čís.: 32240
Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda
Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 1: General method
Třídící znak: 500419Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN ISO 8791-2
Kat. čís.: 509637
Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena
Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 2: Bendtsen method
Třídící znak: 500419Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 15845
Kat. čís.: 86674
Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů
Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts
Třídící znak: 500422Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 8254-1
Kat. čís.: 83676
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI
Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 1: 75 degree gloss with a converging beam, TAPPI method (ISO 8254-1:2009)
Třídící znak: 500423Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8254-2
Kat. čís.: 503629
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN
Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 2: 75 degree gloss with a parallel beam, DIN method
Třídící znak: 500423Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14086
Kat. čís.: 66967
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Lesk při 45° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN
Paper and board - Measurement of specular gloss - 45° gloss with a parallel beam, DIN method
Třídící znak: 500424Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17830
Kat. čís.: 516178
Papír a lepenka - Návod k použití termínu 2.2 „Zakázané materiály" uvedeného v normě EN 643:2014
Paper and board - Guidance on the application of Term 2.2 "Prohibited materials" of EN 643:2014
Třídící znak: 500426Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16418
Kat. čís.: 95616
Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2)
Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts using a metabolically competent hepatoma cell line (HepG2)
Třídící znak: 500430Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 10716
Kat. čís.: 21953
Papír a lepenka - Stanovení alkalické rezervy
Paper and board - Determination of alkali reserve
Třídící znak: 500434Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 15519
Kat. čís.: 80468
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of an organic solvent extract
Třídící znak: 500441Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1230-1
Kat. čís.: 86026
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 1: Odour
Třídící znak: 500483Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1230-2
Kat. čís.: 86025
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint)
Třídící znak: 500483Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13676
Kat. čís.: 62512
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami, vrstvené polymerem - Stanovení dírek
Polymer coated paper and board intended for food contact - Detection of pinholes
Třídící znak: 500484Datum vydání: 01.12.2001    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7  Další strana >>