PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ


Vyhovuje 6 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN 88 0410
Kat. čís.: 70684
Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání
Proof correction symbols for printing and their use
Třídící znak: 880410Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 88 0411
Kat. čís.: 70686
Korekturní znaménka pro reprodukci
Proof correction symbols for reproduction
Třídící znak: 880411Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN ISO 15930-3
Kat. čís.: 89968
Technologie grafické výroby - Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)
Graphic technology - Prepress digital data exchange - Use of PDF - Part 3: Complete exchange suitable for colour-managed workflows (PDF/X-3)
Třídící znak: 882005Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12637-1
Kat. čís.: 77600
Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny
Graphic technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental terms
Třídící znak: 883001Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12647-2
Kat. čís.: 96145
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku
Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints - Part 2: Offset lithographic processes
Třídící znak: 883011Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99286)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2016  
  
ČSN 88 4674
Kat. čís.: 60332
Dopisnice a pohlednice
Lettercards and picture postcards
Třídící znak: 884674Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 144,1 Kč
  
První strana   1