PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 432 produktů
Aktuální strana 9 z 22

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 62657-3
Kat. čís.: 515771
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 3: Formální popis automatizovaného managementu koexistence a návod k použití
Industrial networks - Coexistence of wireless systems - Part 3: Formal description of the automated coexistence management and application guidance
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62657-4
Kat. čís.: 515770
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 4: Management koexistence s centrální koordinací bezdrátových aplikací
Industrial networks - Coexistence of wireless systems - Part 4: Coexistence management with central coordination of wireless applications
Třídící znak: 184002Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61804-2 ed. 3
Kat. čís.: 505895
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 2: Specifikace pojmu FB
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 2: Specification of FB concept
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61804-3 ed. 4
Kat. čís.: 511296
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL
Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 3106,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61804-4 ed. 2
Kat. čís.: 511284
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)
Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61804-5 ed. 2
Kat. čís.: 511285
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL
Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library
Třídící znak: 184003Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62541-100
Kat. čís.: 98130
Sjednocená architektura OPC - Část 100: Rozhraní zařízení
OPC unified architecture - Part 100: Device Interface
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC IEC/TR 62541-1
Kat. čís.: 513459
Sjednocená architektura OPC - Část 1: Přehled a koncepty
OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC IEC/TR 62541-2
Kat. čís.: 513460
Sjednocená architektura OPC - Část 2: Bezpečnostní model
OPC unified architecture - Part 2: Security Model
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-10 ed. 3
Kat. čís.: 511294
Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy
OPC Unified Architecture - Part 10: Programs
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-11 ed. 2
Kat. čís.: 511283
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup
OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-12
Kat. čís.: 511288
Sjednocená architektura OPC - Část 12: Zjišťování a globální služby
OPC unified architecture - Part 12: Discovery and global services
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-13 ed. 2
Kat. čís.: 511286
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování
OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-14
Kat. čís.: 511290
Sjednocená architektura OPC - Část 14: PubSub
OPC unified architecture - Part 14: PubSub
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-3 ed. 3
Kat. čís.: 511289
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres
OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-4 ed. 3
Kat. čís.: 511513
Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby
OPC Unified Architecture - Part 4: Services
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-5 ed. 3
Kat. čís.: 511492
Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací
OPC Unified Architecture - Part 5: Information Model
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3
Kat. čís.: 511299
Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací
OPC Unified Architecture - Part 6: Mappings
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-7 ed. 3
Kat. čís.: 511292
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily
OPC unified architecture - Part 7: Profiles
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62541-8 ed. 3
Kat. čís.: 511293
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat
OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access
Třídící znak: 184004Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>