PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 435 produktů
Aktuální strana 1 z 22

Další strana >>

ČSN EN 61298-1 ed. 2
Kat. čís.: 83341
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy
Process measurement and control devices - General methods and procedures for evaluating performance - Part 1: General considerations (IEC 61298-1:2008)
Třídící znak: 180001Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61298-2 ed. 2
Kat. čís.: 83338
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách
Process measurement and control devices - General methods and procedures for evaluating performance - Part 2: Tests under reference conditions (IEC 61298-2:2008)
Třídící znak: 180001Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61298-3 ed. 2
Kat. čís.: 83339
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin
Process measurement and control devices - General methods and procedures for evaluating performance - Part 3: Tests for the effects of influence quantities (IEC 61298-3:2008)
Třídící znak: 180001Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61298-4 ed. 2
Kat. čís.: 83340
Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy
Process measurement and control devices - General methods and procedures for evaluating performance - Part 4: Evaluation report content (IEC 61298-4:2008)
Třídící znak: 180001Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61297
Kat. čís.: 21660
Systémy pro řízení průmyslových procesů - Klasifikace adaptivních řídicích jednotek pro účely hodnocení
Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation
Třídící znak: 180040Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 62682
Kat. čís.: 97464
Řízení signalizace pro průmyslové procesy
Management of alarms systems for the process industries
Třídící znak: 180041Datum vydání: 01.08.2015Datum zrušení: 12.01.2026 Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516860)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2023Datum zrušení:  12.01.2026 
  
ČSN EN IEC 62682 ed. 2
Kat. čís.: 516859
Řízení signalizace pro průmyslové procesy
Management of alarm systems for the process industries
Třídící znak: 180041Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61003-1 ed. 3
Kat. čís.: 502198
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 1: Methods for evaluating performance
Třídící znak: 180105Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61003-2 ed. 2
Kat. čís.: 502200
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Třídící znak: 180105Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 381-1
Kat. čís.: 28546
Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály
Analogue signals for process control systems. Part 1: Direct current signals
Třídící znak: 180110Datum vydání: 01.02.1993    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 22512)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
ČSN IEC 381-2
Kat. čís.: 28643
Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 2: Stejnosměrné napěťové signály.
Analogue signals for process control systems. Part 2: Specification for direct voltage signals
Třídící znak: 180111Datum vydání: 01.04.1993    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN IEC 946
Kat. čís.: 25305
Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů
Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
Třídící znak: 180112Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 22518)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
ČSN EN 60382
Kat. čís.: 18002
Analogový pneumatický signál pro systémy řízení procesů
Analogue pneumatic signal for process control systems
Třídící znak: 180113Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61508-1 ed. 2
Kat. čís.: 87381
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61508-2 ed. 2
Kat. čís.: 87383
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61508-3 ed. 2
Kat. čís.: 87387
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software
Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related systems - Part 3: Software requirements
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61508-4 ed. 2
Kat. čís.: 87385
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems - Part 4: Definitions and abbreviations
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61508-5 ed. 2
Kat. čís.: 87389
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti
Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61508-6 ed. 2
Kat. čís.: 87391
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3
Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related systems - Part 6: Guidelines on the application IEC 61508-2 and IEC 61508-3
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61508-7 ed. 2
Kat. čís.: 87393
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření
Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related systems - Part 7: Overview of techniques and measures
Třídící znak: 180301Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>