SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 194 produktů
Aktuální strana 1 z 10

Další strana >>

ČSN EN 13878
Kat. čís.: 509039
Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice
Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions
Třídící znak: 300010Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 30 0024
Kat. čís.: 23165
Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů
Basic terms of road vehicles. Types of road vehicles. Definition of basic terms
Třídící znak: 300024Datum vydání: 01.01.1983    Cena: 658,9 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35544)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1991  
  
ČSN 30 0025
Kat. čís.: 6490
Základní automobilové názvosloví. Základní části a ústrojí vozidel, příslušenství, výstroj a výbava. Definice základních pojmů
Basic parts and accessories, equipment and outfit. Definitions of basic terms
Třídící znak: 300025Datum vydání:     Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12879)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1984  
  
ČSN 30 0026
Kat. čís.: 6491
Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů
Basic terms of road vehicles. Vehicle dimensions. Terms and definitions
Třídící znak: 300026Datum vydání:   Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN 30 0027
Kat. čís.: 2454
Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojmů
Basic terms of road vehicles. Vehicle engines. Definitions and terms
Třídící znak: 300027Datum vydání:     Cena: 840,4 Kč
  
ČSN 30 0029
Kat. čís.: 23166
Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví
Basic terms of road vehicles. Description of vehicle. Nomenclature
Třídící znak: 300029Datum vydání:   Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN ISO 1176
Kat. čís.: 15199
Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy
Road vehicles. Masses. Vocabulary and codes
Třídící znak: 300030Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 30 0031
Kat. čís.: 2455
Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů
Basic terms of road vehicles. Parts of vehicles. Type definition and denominations of parts
Třídící znak: 300031Datum vydání:     Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 30 0033
Kat. čís.: 6507
Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
Traffic, service and repair of road vehicles. Terminology
Třídící znak: 300033Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12880)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1987  
  
ČSN EN ISO 18246
Kat. čís.: 517593
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie
Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external electric power supply
Třídící znak: 300035Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18243
Kat. čís.: 507567
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy
Electrically propelled mopeds and motorcycles - Test specifications and safety requirements for lithium-ion battery systems
Třídící znak: 300036Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511520)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN EN 17186
Kat. čís.: 507568
Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily
Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply
Třídící znak: 300037Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 30 0038
Kat. čís.: 23171
Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice
Basic terms of road vehicles. Three-dimensional reference system. Definitions
Třídící znak: 300038Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 722-1
Kat. čís.: 72874
Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy
Leisure accommodation vehicles - Liquid fuel heating systems - Part 1: Caravans and caravan holiday homes
Třídící znak: 300043Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 721
Kat. čís.: 509525
Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání
Leisure accommodation vehicles - Safety ventilation requirements
Třídící znak: 300044Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 29367-1
Kat. čís.: 19585
Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989)
Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships. General requirements. Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)
Třídící znak: 300045Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 29367-2
Kat. čís.: 19586
Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994)
Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation - General requirements - Part 2: Semitrailers (ISO 9367-2:1994)
Třídící znak: 300045Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1645-1
Kat. čís.: 505518
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
Třídící znak: 300046Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1645-2
Kat. čís.: 81812
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení
Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 2: User payload
Třídící znak: 300046Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1646-1
Kat. čís.: 504931
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
Třídící znak: 300047Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>