SLÉVÁRENSTVÍ


Vyhovuje 13 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN 04 0000
Kat. čís.: 592
Slévárenství. Názvosloví
Foundry work. Terminology
Třídící znak: 040000Datum vydání: 01.04.1973    Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN EN 1265+A1
Kat. čís.: 83411
Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení
Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment
Třídící znak: 040010Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16774
Kat. čís.: 504073
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení
Safety of machinery - Safety requirements for steel converter and associated equipment
Třídící znak: 040040Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23062
Kat. čís.: 517066
Slévárenské stroje - Bezpečnostní požadavky na formovací a jádrovací stroje a související vybavení
Foundry machinery - Safety requirements for molding and coremaking machinery and associated equipment
Třídící znak: 040050Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14681+A1
Kat. čís.: 86415
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi
Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces
Třídící znak: 040052Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1247+A1
Kat. čís.: 87119
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje
Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines
Třídící znak: 040053Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1248+A1
Kat. čís.: 84378
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače
Foundry Machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
Třídící znak: 040055Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12890
Kat. čís.: 62226
Slévárenství - Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader
Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
Třídící znak: 042001Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 12892
Kat. čís.: 59322
Slévárenství - Zařízení pro výrobu spalitelných modelů
Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
Třídící znak: 042006Datum vydání: 01.12.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12883
Kat. čís.: 62227
Slévárenství - Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků
Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax castings process
Třídící znak: 042007Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN 04 2021
Kat. čís.: 595
Slévárenské úkosy modelů a odlitků
Drafts of patterns and castines
Třídící znak: 042021Datum vydání: 01.04.1962    Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62341)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2001  
  
ČSN 04 6509
Kat. čís.: 649
Tlakové lití. Názvosloví
Třídící znak: 046509Datum vydání: 01.12.1979  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN 869+A1
Kat. čís.: 84377
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem
Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
Třídící znak: 046510Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1