Služby


Vyhovuje 130 produktů
Aktuální strana 6 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15224
Kat. čís.: 502859
Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči
Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare
Třídící znak: 763100Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16118
Kat. čís.: 94661
Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení
Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme
Třídící znak: 763101Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16224+A1
Kat. čís.: 95247
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky
Healthcare provision by chiropractors
Třídící znak: 763102Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16372
Kat. čís.: 98705
Služby estetické chirurgie
Aesthetic surgery services
Třídící znak: 763103Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16844+A2
Kat. čís.: 509652
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření
Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments
Třídící znak: 763104Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16686
Kat. čís.: 98617
Poskytování osteopatické zdravotní péče
Osteopathic healthcare provision
Třídící znak: 763106Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16872
Kat. čís.: 502182
Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii
Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (MDQH) - Requirements for health care provision by Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy
Třídící znak: 763107Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17226
Kat. čís.: 508585
Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb
Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service
Třídící znak: 763108Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17398
Kat. čís.: 511659
Zapojení pacientů do zdravotní péče - Minimální požadavky na péči zaměřenou na člověka
Patient involvement in health care - Minimum requirements for person-centred care
Třídící znak: 763109Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17500
Kat. čís.: 517179
Kvalita péče a podpory poskytované seniorům
Quality of care and support for older persons
Třídící znak: 763110Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16736
Kat. čís.: 99107
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení
Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training
Třídící znak: 763202Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16310
Kat. čís.: 93066
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení
Engineering services - Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities
Třídící znak: 763301Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16311
Kat. čís.: 93067
Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty
Engineering services - Terminology to describe engineering services for industrial products
Třídící znak: 763302Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16636
Kat. čís.: 98732
Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence
Pest management services - Requirements and competences
Třídící znak: 763303Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16763
Kat. čís.: 505417
Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy
Services for fire safety systems and security systems
Třídící znak: 763304Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50710
Kat. čís.: 515852
Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy
Requirements for the provision od secure remote services for fire safety systems and security systems
Třídící znak: 763305Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15017
Kat. čís.: 509784
Služby v pohřebnictví - Požadavky
Funeral Services - Requirements
Třídící znak: 763500Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10377
Kat. čís.: 95051
Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele
Consumer product safety - Guidelines for suppliers
Třídící znak: 763501Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16489-1
Kat. čís.: 96017
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku
Professional indoor UV exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training
Třídící znak: 763502Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
ČSN EN 16489-2
Kat. čís.: 97258
Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce
Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant
Třídící znak: 763502Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7  Další strana >>