Služby


Vyhovuje 130 produktů
Aktuální strana 1 z 7

Další strana >>

ČSN EN 13850
Kat. čís.: 511688
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy
Postal services - Quality of services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
Třídící znak: 760201Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14012
Kat. čís.: 509862
Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností
Postal services - Quality of service - Complaints handling principles
Třídící znak: 760202Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14508
Kat. čís.: 501295
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail
Třídící znak: 760203Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14534
Kat. čís.: 519050
Nová
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
Třídící znak: 760204Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14534
Kat. čís.: 501218
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
Třídící znak: 760204Datum vydání: 01.12.2016Datum zrušení: 01.07.2024 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14773
Kat. čís.: 72110
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní
Postal services - Quality of service - Measurement of loss and substantial delay in priority and first class single piece mail using a survey of test letters
Třídící znak: 760221Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13619
Kat. čís.: 68615
Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní
Postal services - Mail item processing - Optical characteristics for processing letters
Třídící znak: 760301Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14615
Kat. čís.: 504115
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh
Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Třídící znak: 760305Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15130
Kat. čís.: 510499
Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM
Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications
Třídící znak: 760306Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16735
Kat. čís.: 99111
Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR
Postal services - Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates - EPR
Třídící znak: 760307Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14442
Kat. čís.: 71730
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky
Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks
Třídící znak: 760321Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14567
Kat. čís.: 71729
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku
Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator
Třídící znak: 760322Datum vydání: 01.03.2005    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14826
Kat. čís.: 516141
Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky
Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks
Třídící znak: 760323Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15523
Kat. čís.: 89885
Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek
Postal Services - Statement of mailing submission
Třídící znak: 760324Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-1
Kat. čís.: 87968
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary
Třídící znak: 760325Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-2
Kat. čís.: 87967
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification
Třídící znak: 760325Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-3
Kat. čís.: 87966
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification
Třídící znak: 760325Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-4
Kat. čís.: 87963
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats
Třídící znak: 760325Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-5
Kat. čís.: 87965
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters
Třídící znak: 760325Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17217
Kat. čís.: 506671
Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk
Postal services - Reverse envelope - Design and printing requirements
Třídící znak: 760326Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7  Další strana >>