SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ


Vyhovuje 12 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN EN 1679-1+A1
Kat. čís.: 88856
Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory
Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines
Třídící znak: 090001Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 09 0011
Kat. čís.: 767
Spalovací motory. Veličiny, jednotky a značky pro spalovací motory
Quantities, units and symbols relating to internal combustion en and symbols relating to internal combustion engines
Třídící znak: 090011Datum vydání:     Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 09 0022
Kat. čís.: 771
Spalovací motory. Názvosloví pístových spalovacích motorů. Druhy motorů
Terminology of reciprocating internal combustion engines
Třídící znak: 090022Datum vydání:     Cena: 701,8 Kč
  
ČSN 09 0772
Kat. čís.: 776
Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Compression. Diesel engines. Technical requirements
Třídící znak: 090772Datum vydání:   Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12264)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1971  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12261)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1973  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 12262)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.1976  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 36576)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1988  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 12263)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN EN 1834-1
Kat. čís.: 60182
Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami
Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Group II engines for use in flammable gas and vapour atmospheres
Třídící znak: 090780Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1834-2
Kat. čís.: 60181
Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu
Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or combustible dust
Třídící znak: 090780Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1834-3
Kat. čís.: 60183
Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy
Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Group II engines for use in flammable dust atmospheres
Třídící znak: 090780Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 09 0851
Kat. čís.: 777
Spalovací motory. Charakteristiky naftových motorů
Internal combustion engines. Characteristics of diesel engines
Třídící znak: 090851Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 09 7306-1
Kat. čís.: 783
Vstřikovací zařízení vznětových motorů. Vstřikovací soupravy. Technické předpisy
Injection equipment of compression ignition engines. Fuel injection devices. Technical rules
Třídící znak: 097306Datum vydání: 01.08.1976    Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39214)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1979  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 39215)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1986  
  
ČSN EN ISO 11102-1
Kat. čís.: 85610
Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 1: Safety requirements and tests
Třídící znak: 097701Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11102-2
Kat. čís.: 84219
Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí
Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO 11102-2:1997)
Třídící znak: 097701Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14314
Kat. čís.: 85595
Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky
Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment - General safety requirements
Třídící znak: 097703Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1