STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1052 produktů
Aktuální strana 2 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 72 0113-1
Kat. čís.: 82737
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of calcium oxide
Třídící znak: 720113Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0113-2
Kat. čís.: 82738
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků
Basic analysis of silicates - Determination of calcium oxide
Třídící znak: 720113Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0113-3
Kat. čís.: 82739
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of calcium oxide
Třídící znak: 720113Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0114-1
Kat. čís.: 82740
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of magnesium oxide
Třídící znak: 720114Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0114-2
Kat. čís.: 82741
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků
Basic analysis of silicates - Determination of magnesium oxide
Třídící znak: 720114Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0114-3
Kat. čís.: 82742
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of magnesium oxide
Třídící znak: 720114Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0116-1
Kat. čís.: 82743
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu
Basic analysis of silicates - Determination of phosphorus pentoxide
Třídící znak: 720116Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0116-2
Kat. čís.: 82744
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu
Basic analysis of silicates - Determination of phosphorus pentoxide
Třídící znak: 720116Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0117
Kat. čís.: 82747
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení síranové síry vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of sulphate sulphur
Třídící znak: 720117Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0118
Kat. čís.: 82746
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení celkové síry vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of total sulphur
Třídící znak: 720118Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0119
Kat. čís.: 82745
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie
Basic analysis of silicates - Determination of sodium oxide
Třídící znak: 720119Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0120
Kat. čís.: 82748
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie
Basic analysis of silicates. Determination of potassium oxide
Třídící znak: 720120Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0121
Kat. čís.: 82749
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of carbon dioxide
Třídící znak: 720121Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 14688-1
Kat. čís.: 504775
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description
Třídící znak: 721003Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14688-2
Kat. čís.: 504776
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification
Třídící znak: 721003Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-1
Kat. čís.: 516906
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-10
Kat. čís.: 504170
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight sounding test
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-11
Kat. čís.: 502843
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 11: Flat dilatometer test
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-12
Kat. čís.: 84254
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM)
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22476-14
Kat. čís.: 510124
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 14: Borehole dynamic probing
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>