STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1052 produktů
Aktuální strana 5 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 22282-4
Kat. čís.: 512489
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4: Pumping tests
Třídící znak: 721015Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22282-5
Kat. čís.: 91322
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 5: Infiltrometer tests
Třídící znak: 721015Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22282-6
Kat. čís.: 91323
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů
Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 6: Water permeability tests in a borehole using closed systems
Třídící znak: 721015Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17006
Kat. čís.: 501852
Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC)
Earthworks - Continuous Compaction Control (CCC)
Třídící znak: 721016Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16907-1
Kat. čís.: 519444
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla
Earthworks - Part 1: Principles and general rules
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16907-2
Kat. čís.: 519445
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů
Earthworks - Part 2: Classification of materials
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16907-3
Kat. čís.: 519446
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy
Earthworks - Part 3: Construction procedures
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16907-4
Kat. čís.: 517301
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16907-5
Kat. čís.: 517302
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality
Earthworks - Part 5: Quality control
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16907-6
Kat. čís.: 507043
Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody
Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16907-7
Kat. čís.: 513218
Zemní práce - Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů
Earthworks - Part 7: Hydraulic placement of extractive waste
Třídící znak: 721017Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 1018
Kat. čís.: 5370
Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
Laboratory determination of relative mature of cohesionless soils
Třídící znak: 721018Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1019
Kat. čís.: 30756
Laboratorní stanovení smršťování zemin
Laboratory determination of linear shrinkage of soils
Třídící znak: 721019Datum vydání: 01.03.1990  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN P CEN/TS 17693-1
Kat. čís.: 514176
Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO)
Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for determination of the lime requirement of soils for stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification Optimum LMO)
Třídící znak: 721020Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17693-2
Kat. čís.: 514175
Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti
Earthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust
Třídící znak: 721020Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 1021
Kat. čís.: 5371
Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
Laboratory determination of organic substances in soils
Třídící znak: 721021Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1022
Kat. čís.: 5372
Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
Laboratory determination of carbonates in soils
Třídící znak: 721022Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14533)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1986  
  
ČSN P CEN ISO/TS 24283-1
Kat. čís.: 514575
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 1: Kvalifikovaný technik a kvalifikovaný mechanik
Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician and qualified operator
Třídící znak: 721023Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 24283-2
Kat. čís.: 514574
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 2: Odpovědný expert
Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
Třídící znak: 721023Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 24283-3
Kat. čís.: 514573
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 3: Kvalifikovaná společnost
Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
Třídící znak: 721023Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>