STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1052 produktů
Aktuální strana 6 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17542-1
Kat. čís.: 515574
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 1: Zkouška rozpadavosti
Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 1: Degradability test standard
Třídící znak: 721024Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17542-2
Kat. čís.: 515573
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 2: Zkouška drtitelnosti
Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 2: Fragmentability test standard
Třídící znak: 721024Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17542-3
Kat. čís.: 515572
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 3: Stanovení hodnoty VBS methylenovou modří na zeminách a horninách
Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 3: Methylene blue value VBS on soils and rocks
Třídící znak: 721024Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17685-1
Kat. čís.: 517083
Zemní práce - Chemické zkoušky - Část 1: Stanovení obsahu organických látek žíháním
Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of loss on ignition
Třídící znak: 721025Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 1026
Kat. čís.: 30759
Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
Laboratory determination of the Shear Strength of soils by vane test
Třídící znak: 721026Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1029
Kat. čís.: 98216
Stanovení adsorpce vody podle Enslina
Determination of water adsorption by Enslin
Třídící znak: 721029Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1068
Kat. čís.: 98215
Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu
Determination of Cu, Mn, Fe and CaO in floated kaolin extract
Třídící znak: 721068Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1070
Kat. čís.: 98214
Stanovení pH keramických surovin a hmot
Determination of pH of ceramic raw materials and masses
Třídící znak: 721070Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1072
Kat. čís.: 98213
Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot
Determination of sinterability of ceramic materials and masses
Třídící znak: 721072Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1073
Kat. čís.: 98211
Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením
Determination of change in length of ceramic materials by drying and calcining
Třídící znak: 721073Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1074
Kat. čís.: 98212
Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem
Determination of optimum and processing moisture of ceramic masses by means of Pfefferkorn apparatus
Třídící znak: 721074Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 72 1076
Kat. čís.: 98208
Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin
Determination of exchange capacity and exchangeable cations of clay soils
Třídící znak: 721076Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1077
Kat. čís.: 98210
Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv
Determination of mail technological properties of foundry clay bonding agents
Třídící znak: 721077Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 72 1078
Kat. čís.: 98209
Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků
Determination of drift-out matter content of moulding sands
Třídící znak: 721078Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1079
Kat. čís.: 98224
Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
Determination of bending strength of floated kaolins
Třídící znak: 721079Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1080
Kat. čís.: 98238
Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin
Determination of moisture content and hydroscopicity
Třídící znak: 721080Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1082
Kat. čís.: 98217
Vypalovací zkoušky keramických surovin
Burn-out tests for ceramic raw materials
Třídící znak: 721082Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1083
Kat. čís.: 98218
Termické rozbory keramických surovin
Thermic analysis of ceramic raw materials
Třídící znak: 721083Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 72 1085
Kat. čís.: 98219
Stanovení melitelnosti
Determination of grindability
Třídící znak: 721085Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1086
Kat. čís.: 98220
Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů
Determination of crushing ability of ceramic and building materials
Třídící znak: 721086Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>