STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1052 produktů
Aktuální strana 9 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 932-1
Kat. čís.: 26528
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling
Třídící znak: 721185Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : UR (Katalogové číslo: 52943)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.04.1998  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62866)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN 932-3
Kat. čís.: 516244
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický postup
Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
Třídící znak: 721186Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1187
Kat. čís.: 62136
Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Loss by drying
Třídící znak: 721187Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 16140
Kat. čís.: 508134
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly
Natural stone test methods - Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles
Třídící znak: 721190Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1191
Kat. čís.: 92782
Zkoušení míry namrzavosti zemin
Determination of the frost heave testing method of soils
Třídící znak: 721191Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 932-5
Kat. čís.: 90653
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
Třídící znak: 721192Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 932-6
Kat. čís.: 58020
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility
Třídící znak: 721192Datum vydání: 01.03.2000  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 932-2
Kat. čís.: 58019
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples
Třídící znak: 721192Datum vydání: 01.03.2000  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-3
Kat. čís.: 90620
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-4
Kat. čís.: 81956
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-7
Kat. čís.: 54204
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
Tests for geometrical properties of aggregates - Part7: Determination of shell content - Percentage of shell in coarse aggregates
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62868)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN 933-8+A1
Kat. čís.: 501297
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-9
Kat. čís.: 515712
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-1
Kat. čís.: 90622
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-10
Kat. čís.: 85162
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of filler aggregates (air jet sieving)
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-11
Kat. čís.: 84170
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled agggregate
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85541)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN 933-5
Kat. čís.: 517485
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu a ve směsi kameniva
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 933-6
Kat. čís.: 518089
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
Třídící znak: 721193Datum vydání: 01.11.2023    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-1
Kat. čís.: 518951
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro- Deval)
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1097-10
Kat. čís.: 96092
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>